Sökväg

Storsatsning på energiprojekt - 04/03/2010

Någon stoppar i en kontakt i ett eluttag ©EC

I EU:s största stödpaket någonsin till energiinfrastruktur får 43 el- och gasprojekt dela på 2,3 miljarder euro.

Gasledningar står för 31 av de 43 projekten. Ett exempel är Nabuccoledningen som går från Kaspiska havet till Österrike via Turkiet. Ett annat är Galsiledningen från Algeriet till Sardinien och övriga Italien. Tolv andra projekt handlar om bättre sammankoppling av kraftnät så att länder som Irland, Malta, Litauen, Lettland och Estland också länkas ihop med EU-nätet.

Stödpaketet gör slut på de nära 4 miljarder euro som EU avsatte under lågkonjunkturen för att få fart på ekonomin. Projekten ska skapa jobb och hjälpa småföretagen att överleva de hårda tiderna, särskilt inom bygg och anläggning och tjänstesektorn. EU-pengarna kan mobilisera upp till 22 miljarder euro i privata investeringar, eftersom projekten samfinansieras.

Dessutom bidrar de till att sprida gasimporten och effektivisera energitransporterna över EU:s gränser. Det menar Günther Oettinger, EU:s nya energikommissionär.

”Aldrig tidigare har kommissionen beviljat ett så stort belopp för energiprojekt” säger han, och tillägger att pengarna kan göra att energinvesteringar genomförs även i svårare tider.

”EU:s energi- och klimatmål kräver stora och riskfyllda infrastrukturinvesteringar med lång återbetalningstid. Problemet är att projekten riskerar att skjutas upp på grund av det aktuella ekonomiska läget”.

Det första stödpaketet aviserades redan i december. Då avsatte man 1,5 miljarder euro till nio vindkraftsparker till havs och sex projekt för lagring av koldioxid.

Över hälften av EU:s energi kommer från länder utanför EU. Merparten kommer från Ryssland, vars tvister med Ukraina och andra transitländer har lett till störningar i gasleveranserna de senaste åren.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar