Navigačný riadok

Rekordný balík pre energetický sektor - 04/03/2010

Ruka zasúvajúca zástrčku do elektrickej zásuvky © EC

Spolu 2,3 mld. EUR si rozdelí 43 projektov. Ide o najväčší objem finančných prostriedkov, ktoré EÚ v rámci jedného balíka vynaložila na energetickú infraštruktúru.

Spomedzi 31 projektov zameraných na plynovody spomenieme napríklad Nabucco (projekt plynovodu vedúceho od Kaspického mora cez Turecko do Rakúska) a Galsi (projekt plynovodu z Alžírska do Talianska). Dvanásť ďalších projektov sa orientuje na elektrické siete. Ide napríklad o dobudovanie prepojení medzi prenosovými sústavami so zámerom pripojiť okrajové štáty ako Írsko, Malta, Litva, Lotyšsko a Estónsko k širšej energetickej sieti EÚ.

Na balík sa použije zostatok zo sumy 3,98 mld. EUR, ktoré EÚ vyčlenila počas krízy na opatrenia na oživenie hospodárstva. Očakáva sa, že projekty povedú k vytvoreniu pracovných miest a pomôžu malým podnikom, najmä tým, ktoré pôsobia v oblasti stavebníctva a služieb, prežiť ťažké obdobie. Na túto prvotnú sumu poskytnutú zo strany EÚ by sa mohli nabaliť súkromné investície až do výšky 22 miliárd EUR.

Nový komisár zodpovedný za energetiku Günther Oettinger sa vyjadril, že projekty okrem toho pomôžu diverzifikovať dodávky plynu zo zahraničia a zlepšia tok energií cez európske hranice.

„Nikdy predtým Komisia neodsúhlasila taký významný počet energetických projektov“. Zároveň uviedol, že tieto finančné prostriedky pomôžu zachovať objem investícií do energetiky v ťažkých časoch.

„Ciele Európy v oblasti energetiky a klímy si vyžadujú rozsiahle a riskantné investície do infraštruktúry s dlhodobým horizontom návratnosti. Problém je, že v súčasnej hospodárskej klíme hrozí riziko odďaľovania takýchto projektov“, dodal.

Prvá tranža grantov bola oznámená v decembri. Išlo o sumu 1,5 mld. EUR, ktoré smerovali na 9 pobrežných veterných parkov a 6 projektov na zachytávanie a skladovanie oxidu uhličitého.

Viac ako polovica energií spotrebovaných v EÚ pochádza zo zahraničia. Z toho veľký podiel dodáva Rusko, ktorého spory s Ukrajinou a ďalšími tranzitnými krajinami viedli k prerušeniu dodávok plynu v minulých rokoch.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy