Cosán nascleanúna

An pacáiste fuinnimh is mó riamh ón AE - 04/03/2010

Lámh agus plocóid á cur i gcró aici © EC

43 tionscadal gáis agus leictreachais chun €2.3bn a roinnt, an caiteachas AE is mó riamh ar phacáiste aonair bonneagair.

Píblínte gáis is ea 31 de na tinscadail, ina measc tionscadal Nabucco, a théann ó réigiún Mhuir Chaisp go dtí an Ostair tríd an Tuirc, agus tionscadal Galsi ón Ailgéir go dtí an Iodáil tríd an tSairdín. In dhá thionscadal déag eile tá uasghrádú nasc idir ghreillí cumhachta chun tíortha amhail Éire, Málta, an Liotuáin, an Laitvia is an Eastóin a nascadh chuig líonra leathan cumhachta an AE.

Úsáideann an pacáiste fuílleach an €3.98bn a leathdháil an AE i rith an chúlaithe chun tacú leis an ngeilleagar. Meastar go gcruthóidh na tionscadail poist is go gcabhróidh siad le mionghnóthais in am an anró, go háirithe sa tógáil is sna seribhísí. Agus an t-eisíoc tosaigh á chur ar fáil aige, b'fhéidir go dtarraingeodh cion an AE thart ar €22bn in infheistíocht phríobháideach.

Thairis sin, éagsúlóidh siad allmhairithe gáis is feabhsóidh siad an tsní fuinnimh thar theorainneacha na hEorpa, arsa Günther Oettinger, an Coimisinéir nua fuinnimh.

"Níor aontaigh an Coimisiún an oiread sin tionscadal fuinnimh riamh cheana," ar seisean, á rá dó, freisin, go gcoinneoidh an maoiniú infheistíochtaí fuinnimh ar an rian le linn am an anró.

"Teastaíonn infheistíochtaí móra priaclacha le hamanna fada aisíoca ó chuspóirí fuinnimh is aeráide na hEorpa. Is í an fhadhb gur baol moill ar a leithéid de thionscadail, in aeráid gheilleagrach an lae inniu."

I mí na Nollag a fógraíoch an chéad dol tionscadal. Is fiú €1.5bn é, agus chuaigh sé chuig 9 bpáirc gaoithe easchósta, agus 6 thionscadal chun carbón, a athraíonn an aeráid, a thalmhú.

Ón taobh amuigh a thagann breis is 50% d'fhuinneamh an AE. Ón Rúis a thagann cuid mhaith de, tír ar chuir a cuid aighneas leis an Úcráin is le tíortha trasdula eile isteach ar sholáthar an gháis le blianta beaga anuas.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links