Cesta

Historicky největší investice EU do energetiky - 04/03/2010

Ruka zapíná zástrčku do zásuvky © EC

V rámci prozatím největší jednorázové investiční injekce do energetické infrastruktury se 43 projektů v oblasti dodávek plynu a výroby a rozvodu elektrické energie podělí o 2,3 miliardy eur z prostředků EU.

Z celkového počtu 43 projektů se 31 z nich týká dodávek plynu. Sem patří například plynovod Nabucco, který povede z oblasti Kaspického moře přes Turecko do Rakouska, a plynovod Galsi vedoucí z Alžírska přes Sardinii do Itálie. Zbývajících 12 projektů spočívá v modernizaci propojení rozvodných sítí, od níž si EU slibuje připojení okrajových zemí, jako je Irsko, Malta, Litva, Lotyšsko a Estonsko, k energetické síti Unie.

Do balíčku jsou zahrnuty zbývající prostředky z 3,98 miliard eur, které EU vyčlenila na hospodářské oživení. Očekává se, že projekty povedou k vytvoření pracovních míst a pomohou malým podnikům (zejména těm ve stavebnictví a v sektoru služeb) přežít krizi. Finanční prostředky EU by mohly v pozdější fázi přilákat soukromé investice až ve výši 22 miliard eur.

Podle nového evropského komisaře pro energetiku Günthera Oettingera projekty navíc povedou k diverzifikaci dovozu plynu a zlepší rozvod energie v Evropě.

„Komise ještě nikdy neschválila na energetické projekty tak významnou částku,“ uvedl Oettinger a dodal, že tyto finanční prostředky pomohou udržovat tok peněz do energetiky v době hospodářské krize.

„Evropské cíle v oblasti energetiky a klimatu si vyžadují velké a rizikové investice do infrastruktury s dlouhou dobou návratnosti. Problém je v tom, že v současné hospodářské situaci existuje riziko zdržení těchto projektů.“

První část finančních prostředků byla oznámena v prosinci 2009. Celkem 1,5 miliardy eur bylo přiděleno na výstavbu 9 příbřežních větrných parků a 6 úložišť oxidu uhličitého.

Více než 50 % energie spotřebované v EU se dováží ze zemí mimo Unii. Velká část tohoto množství pochází z Ruska, jehož neshody s Ukrajinou a ostatními tranzitními zeměmi v posledních letech narušily dodávky plynu.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy