Sökväg

Mer pengar till ren energiteknik - 08/10/2009

Solceller i Llaberia, Spanien © EC

Solenergi och koldioxidavskiljning är de två områden som får lejonparten av EU:s extra forskningspengar.

Enligt EU:s senaste beräkningar måste Europa satsa ytterligare 50 miljarder euro på ren energi de kommande tio åren, dvs. nästan tre gånger så mycket som i dag.

Enligt EU-kommissionens plan English ska 16 miljarder euro gå till solenergi, 13 miljarder euro till avskiljning och lagring av koldioxid, 7 miljarder euro till kärnkraft och 6 miljarder euro till vindkraft.

Genom att investera mer i ren energiteknik kan vi snabbare gå över till en koldioxidsnål ekonomi. På så sätt kan vi minska våra utsläpp av växthusgaser och vårt beroende av importerad olja och gas.

50 miljarder euro kanske låter mycket i ett läge då ekonomin knappt har tagit sig ur lågkonjunkturen, men experterna är överens om att de storskaliga investeringarna kommer att löna sig. Marknaden för ren teknik exploderar. Den har en enorm vinstpotential och kan skapa miljontals nya jobb.

Enligt forskningskommissionär Janez Potočnik kan vi genom smart forskning skaffa oss nya tillväxtkällor, göra ekonomin miljövänligare och stärka EU:s konkurrenskraft även efter krisen.

Planen är ett led i EU:s klimatarbete och ska också ses mot bakgrund av FN:s viktiga klimatkonferens i Köpenhamn i december. Konferensens mål är en ny och ambitiösare internationell klimatöverenskommelse. Det nuvarande avtalet, Kyotoprotokollet, löper ut i slutet av 2012.

I stället för dagens tre miljarder euro om året vill kommissionen att vi investerar åtta miljarder euro om året i forskning och utveckling av ren teknik. Pengarna ska komma från näringslivet, bankerna, privata investerare och EU-länderna. Ett annat inslag i planen är att drygt två dussin europeiska städer ska utses till pionjärer inom grön teknik.

Fossila bränslen som olja, gas och kol står för upp till 80 % av EU:s nuvarande energiförsörjning. Över 50 % av EU:s energi kommer från länder utanför unionen.

Läs mer om EU:s plan för energiteknik English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar