Navigačný riadok

Na ceste k nízkym emisiám uhlíka - 08/10/2009

Slnečné kolektory v dedine Llaberia, Španielsko © EC

Drvivá časť dodatočného financovania technológií je vyčlenená na slnečnú energiu a zachytávanie a uskladnenie uhlíka

Podľa najnovšieho odhadu EÚ by mala Európa počas nadchádzajúcich 10 rokov navýšiť svoje investície do vývoja čistej energie o 50 miliárd EUR, t. j. zvýšiť ich na trojnásobok súčasného stavu.

Komisia vo svojom pláne na vyčlenenie finančných prostriedkov English vyzýva, aby sa počas nasledujúcich 10 rokov investovalo do slnečnej energie 16 miliárd EUR, do zachytávania a uskladnenia uhlíka 13 miliárd EUR, do jadrovej energie 7 miliárd EUR a do veternej energie 6 miliárd EUR.

Podľa plánu urýchli zvýšenie investícií do čistej energie prechod k hospodárstvu využívajúcemu energie s nízkymi uhlíkovými emisiami. Len tak môžme obmedziť emisie skleníkových plynov a znížiť našu závislosť na dovoze ropy a plynu.

Aj keď sa 50 miliárd EUR môže zdať v časoch, keď sa ekonomika sotva dostala z krízy, obrovskou sumou, experti sa zhodujú na tom, že sa rozsiahle investície vyplatia. Trh s čistými technológiami dynamicky rastie a pre tie krajiny, ktoré sa dostanú na čelné pozície, ponúka možnosti vysokých ziskov a milióny nových pracovných miest.

„Ak dnes zvýšime strategické investície do výskumu, budeme mať príležitosť na získanie nových zdrojov rastu, vytvorenie ekologickejšieho hospodárstva a zabezpečenie konkurencieschopnosti EÚ po prekonaní súčasnej krízy“, uviedol európsky komisár pre vedu a výskum Janez Potočnik.

Komisia prichádza so svojim plánom, v ktorom sa zdôrazňuje záväzok EÚ bojovať proti zmenám klímy, krátko pred konferenciou OSN v Kodani . Cieľom konferencie je formulovanie nového a ambicióznejšieho medzinárodného záväzku v boji proti zmenám klímy. Platnosť súčasnej dohody, tzv. Kjótskeho protokolu, vyprší na konci roku 2012.

V súčasnosti EÚ každoročne vynakladá na výskum a vývoj čistej energie 3 miliardy EUR. Plán vyzýva k tomu, aby sa investície zvýšili na 8 miliárd, čo v priebehu nasledujúceho desaťročia predstavuje dodatočných 50 miliárd EUR. Prostriedky by poskytli vlády, priemysel, banky a súkromní investori. Predpokladá sa, že sa vyberie asi 24 európskych miest, ktoré by sa stali priekopníkmi vo využívaní čistých technológií.

Fosílne palivá (ropa, plyn a uhlie) predstavujú v súčasnosti asi 80 % dodávok energie v EÚ. Viac ako 50 % energie sa do EÚ dováža z tretích krajín.

Viac o pláne EÚ pre energetické technológie English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy