Kruimelpad

Investeren in een koolstofarme toekomst - 08/10/2009

Zonnepanelen in het Spaanse plaatsje Llaberia © EC

Het meeste extra geld voor technologisch onderzoek gaat naar zonne-energie en koolstofvastlegging en -opslag.

Europa moet de komende tien jaar 50 miljard euro extra in de ontwikkeling van schone energietechnologie steken, zo blijkt uit de laatste EU-cijfers.

In een investeringsplan English noemt de Commissie bedragen van 16 miljard euro voor zonne-energie, 13 miljard voor koolstofvastlegging en -opslag, 7 miljard voor kernenergie en 6 miljard voor windenergie.

Door meer te investeren in schone energietechnologie kunnen we sneller overschakelen op een koolstofarme economie. Volgens het plan is dat absoluut nodig om de uitstoot van broeikasgassen te beperken en de EU minder afhankelijk te maken van de invoer van olie en gas.

50 miljard euro mag dan een fiks bedrag zijn voor een overeindkrabbelende economie, maar volgens de experts betaalt zo'n grootschalige investering zichzelf terug. De markt voor dit soort technologie groeit explosief omdat de landen die er het eerst bij zijn, er veel geld aan kunnen verdienen en er veel nieuwe werkgelegenheid aan overhouden.

"Vandaag meer en slimmer investeren biedt een kans om nieuwe groeimogelijkheden te creëren, de economie groener te maken en ervoor te zorgen dat het concurrentievermogen van de EU tegen het einde van de crisis veiliggesteld is," zei energie- en wetenschapscommissaris Janez Potočnik.

Met dit plan laat de EU nog eens zien vastbesloten te zijn om de klimaatverandering aan te pakken en loopt zij vooruit op de VN-conferentie in Kopenhagen van december. Het doel van die conferentie is nieuwe en ambitieuzere internationale afspraken te maken om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het huidige verdrag, het Kyotoprotocol, verstrijkt eind 2012.

Momenteel spendeert de EU ongeveer 3 miljard euro per jaar aan onderzoek en ontwikkeling van schone technologie. Maar volgens het investeringsplan is er 8 miljoen euro per jaar nodig en moet er in het komende decennium 50 miljoen euro extra op tafel worden gelegd. Dat geld moeten de industrie, de banken, particuliere investeerders en de overheid samen bijeenbrengen. De bedoeling is zo'n 24 Europese steden te kiezen om met groene technologie te experimenteren.

Fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool, zijn op dit moment goed voor 80% van de energievoorziening. Meer dan de helft van de energie wordt ingevoerd van buiten de EU.

Meer over het energietechnologieplan van de EU English

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links