Navigācijas ceļš

Finansējums tehnoloģijām, kas rada maz oglekļa dioksīda izmešu - 08/10/2009

Saules enerģijas paneļi Ljaberijas ciematā Spānijā © EK

Lauvas tiesa no tehnoloģijas izstrādei paredzētā papildu finansējuma rezervēta saules enerģijas tehnoloģijai un oglekļa dioksīda uztveršanai un uzglabāšanai

Jaunākajā ES aplēsē norādīts, ka Eiropas Savienībā turpmāko 10 gadu laikā nepieciešams ieguldīt vēl 50 miljardus eiro videi nekaitīgu enerģijas ieguves metožu izstrādē. Tas ir trīsreiz vairāk, nekā šajā jomā tiek ieguldīts pašlaik.

Līdzekļu sadales plānā English Eiropas Komisija aicina tuvāko 10 gadu laikā ieguldīt 16 miljardus eiro saules enerģijas tehnoloģijā, 13 miljardus eiro oglekļa dioksīda uztveršanā un uzglabāšanā, 7 miljardus eiro kodolsintēzē un 6 miljardus eiro vēja enerģijas tehnoloģijā.

Ieguldījumi videi nekaitīgās energotehnoloģijās paātrinās pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni. Plānā norādīts, ka tādējādi samazināsies siltumnīcefekta gāzu emisija un ES atkarība no naftas un dabasgāzes importa.

Kaut arī pašlaik, kamēr ekonomika joprojām nav īsti atkopusies pēc recesijas, 50 miljardi eiro šķiet pārlieku liela summa, eksperti ir vienisprātis, ka šādi vērienīgi ieguldījumi atmaksāsies. Pieprasījums pēc videi nekaitīgām energotehnoloģijām strauji pieaug, līdz ar to valstīm, kuras pirmās ķersies pie lietas, ir iespēja gūt ievērojamu peļņu un izveidot miljoniem darbavietu.

“Pārdomāta ieguldījumu palielināšana pētniecībā jau šodien ir iespēja attīstīt jaunus izaugsmes avotus, padarīt ekonomiku videi nekaitīgāku un nodrošināt ES konkurētspēju, kad būs beigusies krīze”, teica zinātnes un pētniecības komisārs Janešs Potočņiks.

Plānā ir uzsvērta ES apņemšanās novērst klimata pārmaiņas. Šāda ir ES nostāja, gaidot ANO konferenci, kas notiks Kopenhāgenā šā gada decembrī. Konferences mērķis ir vienoties par jaunām un stingrākām starptautiskām saistībām attiecībā uz globālās sasilšanas ierobežošanu. Pašreizējais līgums, proti, Kioto protokols, ir spēkā līdz 2012. gada beigām.

Pašlaik ES ik gadu videi nekaitīgu energotehnoloģiju izstrādē iegulda aptuveni trīs miljardus eiro. Plānā aicināts šo summu palielināt līdz astoņiem miljardiem eiro gadā, tātad turpmāko 10 gadu laikā ieguldīt vēl 50 miljardus eiro. Iecerēts, ka šī nauda nāks no dažādiem avotiem — ražotājiem, bankām, privātiem investoriem, valdības. Plānā arī ierosināts izvēlēties vairāk nekā 20 Eiropas pilsētas, kas pirmās ieviesīs “zaļās” tehnoloģijas.

Pašlaik aptuveni 80 % no ES patērētās enerģijas iegūst no fosilajiem enerģijas avotiem, piemēram, naftas, dabasgāzes un oglēm. Vairāk nekā 50 % no Eiropas Savienībā patērētajiem energoresursiem importē no ārpuskopienas valstīm.

Plašāk par ES energotehnoloģiju plānu English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites