Navigatsioonitee

Keskkonnasäästliku tuleviku rahastamine - 08/10/2009

Päikesepaneelid Llaberia külas Hispaanias © EC

Täiendavad rahalised vahendid peamiselt päikeseenergia kasutamisele ning süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise tehnoloogiale.

Euroopa peab järgmise 10 aasta jooksul kulutama täiendavalt 50 miljardit eurot keskkonnasõbraliku energeetika arendamiseks. ELi viimase hinnangu kohaselt tähendab see praeguste investeeringute kolmekordistamist.

Komisjon näeb rahastamiskavaga English ette eraldada järgmise 10 aasta jooksul 16 miljardit eurot päikeseenergiale, 13 miljardit eurot süsinikdioksiidi kogumisele ja säilitamisele ning 7 miljardit eurot tuuma- ja 6 miljardit eurot tuuleenergiale.

Kava kohaselt kiirendab investeerimine keskkonnasõbralikku tehnoloogiasse üleminekut väheste süsinikdioksiidiheidetega majandusele, mis on oluline kasvuhoonegaaside heitkoguste piiramiseks ning ELi sõltuvuse vähendamiseks gaasist ja naftast.

50 miljardit eurot võib tunduda majanduskriisi tingimustes suure summana, kuid ekspertide hinnangul tasub suur investeering ennast ära, sest tehnoloogiaturg kasvab, pakkudes suuri teenimisvõimalusi ja miljoneid töökohti esirinnas sammuvatele riikidele.

„Aruka tehnoloogia loomisega seotud teadusuuringute parem rahastamine täna loob võimalused uueks kasvuks, majanduse „rohelisemaks” muutmiseks ja ELi konkurentsivõime tagamiseks siis, kui kriis on möödas,” sõnas teadusvolinik Janez Potočnik.

Asjaomane kava on detsembris Kopenhaagenis toimuva ÜRO kliimakonverentsi künnisel kindel märk ELi soovist panustada kliimamuutuste vastasesse võitlusesse. Kopenhaageni kohtumise eesmärk on saavutada uus ambitsioonikas rahvusvaheline kokkulepe globaalse soojenemise peatamiseks. Praegu kehtiv Kyoto protokoll aegub 2012. aasta lõpus.

Praegu kulutab EL keskkonnasõbraliku energeetika arendamiseks ja vastavateks teadusuuringuteks aastas umbes 3 miljardit eurot. Kava kohaselt suureneb see summa 8 miljardi euroni aastas, mis teeb 10 aasta jooksul täiendavalt 50 miljardit eurot. Raha pärineks eri allikatest – tööstusest, pankadelt, erainvestoritelt ja valitsustelt. On idee valida välja umbes 24 Euroopa linna, kes oleksid keskkonnasõbraliku tehnoloogia kasutamise pioneerid.

ELi praeguses energiatarbimises ulatub fossiilkütuste (nafta, gaas ja kivisüsi) osakaal 80 protsendini. Üle 50 protsendi ELi energiavarustusest pärineb ELi mittekuuluvatest riikidest.

Lugege täiendavalt ELi energeetikakava kohta English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad