Sti

Finansiering af en lavkulstoføkonomi - 08/10/2009

Solfangere i den spanske landsby Llaberia © EC

Solenergi samt kulstofopsamling og -lagring øremærket til broderparten af den ekstra støtte til teknologi.

Europæerne skal bruge 50 mia. euro mere – næsten tre gange så meget som i dag – på at udvikle ren energi i de næste ti år, anslår EU nu.

I sin plan for fordelingen af pengene English vil Kommissionen give 16 mia. euro til solenergi over de næste ti år. Opsamling og lagring af kulstof får 13 mia. euro, mens der bliver afsat 7 mia. euro til atomkraft og 6 mia. euro til vindenergi.

De øgede investeringer i ren energiteknologi vil fremskynde overgangen til en lavkulstoføkonomi – som er afgørende for at holde drivhusgasserne nede og mindske EU's afhængighed af importeret olie og gas, hedder det i planen.

50 mia. euro lyder af meget, når økonomien først nu er ved at komme ud af recessionen, men eksperterne er enige om, at de omfattende investeringer vil kunne betale sig. Markedet for teknologien er ved at eksplodere, hvilket giver udsigt til kæmpemæssige fortjenester og millioner af job for de lande, der tager de første skridt.

"Større intelligente investeringer i forskning i dag åbner mulighed for at udvikle ny kilder til vækst, gøre vores økonomi grønnere og sikre EU's konkurrenceevne efter krisen", udtaler videnskabs- og forskningskommissær Janez Potočnik.

Planen afspejler EU's tilsagn om at bekæmpe klimaændringer inden FN's konference i København i december. Hensigten med mødet er at nå frem til et nyt og mere ambitiøst internationalt mål om at begrænse den globale opvarmning. Den nuværende klimatraktat, Kyotoprotokollen, udløber ved udgangen af 2012.

EU bruger i øjeblikket omkring 3 mia. euro om året på forskning og udvikling af ren energi. Planen vil hæve beløbet til 8 mia. euro årligt – altså yderligere 50 mia. euro over de næste ti år. Pengene skal komme fra en række kilder – erhvervslivet, bankerne, private investorer og myndighederne. 20-25 europæiske byer skal udvælges som pionerer for grøn teknologi.

Fossile brændstoffer som olie, gas og kul tegner sig i øjeblikket for op mod 80 % af EU's energiforsyning. Over 50 % af EU's energi kommer udefra.

Mere om EU's plan for energiteknologi English

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links