Cosán nascleanúna

Bolgáin thraidisiúnta le múchadh - 01/09/2009

Bolgán solais a choiglíonn fuinneamh © EC

Tá an tAE chun bolgáin solais thraidisiúnta a chéimniú amach thar na trí bliana romhainn chun áit a dhéanamh do ghlúin nua soilsithe, atá tíosach ar fhuinneamh.

Faoi rialacha nua atá ag teacht i bhfeidhm i Meán Fómhair, níl cead ag monaróirí nó ag allmhairithe bolgáin solais ghealbhruthacha shoiléire 100 vata nó thairis a dhíol san AE. Tig le siopaí leanúint leo ag díol na mbolgán atá sa stoc acu, ámh.

Is cuid den iarracht le fuinneamh a choigilt is athrú na haeráide a throid an cosc seo, a leathnófar i Meán Fómhair 2011 is 2012 chun bolgáin ghealbhruthacha shoiléire le vatachtaí níos ísle a chlúdach. Tá bolgáin reocha is solais halaigine ard-fhuinnimh á gcéimniú amach, leis.

Faoi 2020 coigleoidh na bearta dóthain fuinnimh do 11 milliún teaghlach gach bliain. Laghdóidh sé sin astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin 15 milliún tonna gach bliain.

Tugadh isteach bolgáin solais ghealbhruthacha 130 bliain ó shin, is ní thiontaíonn siad go solas ach 5-10% den fhuinneamh a úsáideann siad; mar theas a scaoiltear an fuílleach. Is mó i bhfad a chuireann siad amú ná gairis nua amhail sruthshoilsigh dhlútha nó hailiginí íseal-fhuinnimh nó táirgí atá ag teacht chun cinn mar dhé-óidí astaithe solais.

Is iad na bolgáin shruthshoilseacha is tíosaí ar mhargadh na hEorpa faoi láthair, is úsáideann siad 65-80% níos lú fuinnimh ná bolgáin ghealbhruthacha. Ach bhíodh drogall ar chuid mhaith tomhaltóirí athrú chucu de dheasca imní faoin gcostas, faoin tsláinte nó faoina mianach áilleachta.

Is daoire bolgáin shruthshoilseacha ar dtús ach is saoire iad faoi dheoidh toisc gur faide a mhaireann siad, fara níos lú fuinnimh a úsáid. Measann an tAE go dtig le teaghlach ar a laghad €50 sa bhliain a choigilt ar bhillí aibhléise má athraíonn siad go bolgáin atá tíosach ar fhuinneamh.

Is dóigh le Coimisinéir an Fhuinnimh Andris Piebalgs go meallfar na tomhaltóirí sa deireadh. “Uaireanta is mall a ghlactar le mór-smaointe,” a scríobh sé i mblagphostáil English le déanaí. Tuarann sé go spreagfaidh an cosc a thuilleadh feabhsuithe sa soilsiú.

Chun cabhrú leis an trasdul, míníonn an Coimisiún na hathruithe i 22 teanga ar a shuíomh gréasáin English.

Ní bhaineann an rialachán ach le solas neamhthreoch (solas a astaítear san uile threo). Meastar go nglacfar reachtaíocht chomhchosúil i 2010, a dhíreoidh ar lampaí treocha amhail spotshoilse.

An lascadh a dhéanamh English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links