Sökväg

Tryggare gasleveranser till EU - 16/07/2009

Rörledningar i en rumänsk stad © EC

Nytt förslag ska se till att det blir färre avbrott i gasleveranserna till EU.

I merparten av EU tar vi elförsörjningen i våra hem för given. Så upprördheten var stor när ljuset slocknade och elementen blev kalla mitt i smällkalla vintern i flera central- och östeuropeiska länder i januari 2009. Orsaken var störningar i de ryska gasleveranserna till EU via Ukraina. Ryssland och Ukraina hade hamnat i bråk om de egna gasavtalen.

En fjärdedel av all energi som vi använder i EU – inklusive 20 % av elen – genereras från gas, varav 60 % är importerad. Vissa länder, t.ex. Bulgarien, importerar all gas, vilket gör dem särskilt sårbara för leveransavbrott.

EU-kommissionen försöker därför rusta EU bättre för störningar i gasleveranserna. I ett nytt förslag efterlyser man synligare investeringar i energiinfrastruktur, så att EU kan avgöra om planerade projekt verkligen klarar att hantera den framtida efterfrågan.

EU-länderna ska också utse myndigheter som ska övervaka gasförsörjningen, bedöma risker och avsvara för förebyggande åtgärder och beredskapsplaner. Myndigheterna ska också vid behov kunna begära att extra gaslager byggs upp för att minska risken för strömavbrott.

Enligt förslaget ska EU-länderna också samarbeta om det uppstår stora problem med leveranserna från länder utanför EU. Det ska t.ex. kunna gå att dirigera om gasen dit den behövs bäst. Man bör också i större utsträckning koppla samman de nationella näten för att förhindra att enskilda länder isoleras. De nödvändiga investeringarna kan göras inom ramen för den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa.

EU arbetar också på att knyta fler gasleverantörer till sig. EU skrev nyligen på ett avtal om att bygga Nabuccoledningen, som ska förse EU med gas från Centralasien via Turkiet.

Tryggade leveranser av naturgas till EU

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar