Ścieżka nawigacji

Jak zapewnić ciągłość dostaw gazu - 16/07/2009

Rury miejskiego systemu ciepłowniczego, Rumunia © EC

Propozycja zwiększenia przejrzystości i skuteczności monitorowania dostaw gazu do UE

Większość z nas uważa ciągłość dostaw energii za coś zupełnie oczywistego. Dlatego gdy w styczniu tego roku w kilku krajach Europy Środkowo-Wschodniej zgasły światła, a kaloryfery przestały grzać, zapanował ogólny niepokój. Przyczyną takiego stanu rzeczy była przerwa w dostawach gazu z Rosji przez Ukrainę wynikająca ze sporu, jaki miał miejsce między tymi krajami w związku z zadłużeniem i cenami.

Jedna czwarta energii zużywanej przez UE – w tym 20 proc. energii elektrycznej – powstaje z gazu, w 60 proc. importowanego. W niektórych krajach, np. w Bułgarii, całość gazu pochodzi z importu, co sprawia, że przerwy w dostawach stanowią dla nich szczególne zagrożenie.

Komisja Europejska pragnie zwiększyć odporność UE na problemy związane z brakiem energii. W nowym wniosku proponuje zwiększenie przejrzystości inwestycji w infrastrukturę energetyczną, dzięki czemu UE mogłaby stwierdzić, czy planowane projekty są adekwatne do popytu, z jakim będziemy mieć do czynienia w przyszłości.

Ponadto każde państwo będzie musiało wyznaczyć urząd odpowiedzialny za monitorowanie dostaw gazu, ocenę ryzyka, podejmowanie działań zapobiegawczych i organizowanie planów awaryjnych. W razie potrzeby urząd mógłby podjąć decyzję o utworzenia dodatkowych zapasów gazu, aby zmniejszyć ryzyko przerw w dostawach.

W przypadku poważnej przerwy w dostawach energii importowanej spoza UE wniosek zaleca ścisłą współpracę wszystkich krajów członkowskich UE. Gazociągi powinny być operacyjne w obie strony, aby możliwe było skierowanie dostaw tam, gdzie są najbardziej potrzebne, a większa liczba połączeń między krajowymi sieciami energetycznymi pozwoliłaby uniknąć izolacji poszczególnych krajów. Niezbędne inwestycje zostaną zrealizowane w ramach europejskiego planu odnowy gospodarczej.

UE stara się również o większą dywersyfikację swoich dostaw gazu. Niedawno podpisano umowę w sprawie budowy gazociągu Nabucco, który będzie doprowadzać do Unii gaz z Azji Środkowej przez Turcję.

Bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego do UE

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki