Navigointipolku

Kaasutoimitusten varmuutta pyritään parantamaan - 16/07/2009

Kaukolämpöputkia Romaniassa © EC

Komissio ehdottaa uusia sääntöjä, joilla lisätään kaasumarkkinoiden avoimuutta ja valvontaa. Keskeisenä tavoitteena on ehkäistä kaasutoimituskatkoksia.

Kaasutoimitusten jatkuvuutta pidetään monissa EU-maissa lähes itsestäänselvyytenä. Eurooppaa odottikin herätys kylmään talveen, kun sähköt katkesivat ja lämpöpatterit viilenivät useissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa tammikuussa 2009. Energiapula johtui Venäjältä Ukrainan kautta EU:hun tulevien kaasutoimitusten keskeyttämisestä. Kriisin taustalla oli Venäjän ja Ukrainan välinen toimitushintoja ja -velkoja koskeva sopimuskiista.

Kaasun osuus EU:n kaikista energialähteistä on nyt neljännes, ja esimerkiksi 20 prosenttia sähköstä tuotetaan kaasun avulla. 60 prosenttia kaasusta tulee EU:n ulkopuolelta. Jotkin jäsenmaat, kuten Bulgaria, ovat kokonaan riippuvaisia tuontikaasusta. Sen vuoksi ne ovat erittäin haavoittuvia kaasutoimitusten keskeytyksille.

Komissio pyrkii nyt parantamaan EU:n kykyä varautua toimituskatkoksiin. Uudessa ehdotuksessa esitetään energiainfrastruktuuri-investointien avoimuuden lisäämistä. Näin EU voi paremmin seurata, riittävätkö suunnitellut hankkeet tyydyttämään tulevan kysynnän.

Ehdotuksen mukaan jokaisella EU-maalla on myös oltava viranomainen, joka vastaa kaasutoimitusten tilanteen seurannasta ja kaasunsaantiin liittyvien riskien arvioinnista sekä ennaltaehkäisy- ja hätäsuunnitelmien laadinnasta. Viranomaisen tehtävänä on lisätä tarvittaessa kaasuvarastoja, mikä vähentää riskiä energiatoimitusten katkoksista.

Ehdotettu asetus velvoittaa EU-maat tiiviiseen yhteistyöhön, jos EU:hun tulevissa kaasutoimituksissa on vakava häiriö. Kaasua olisi mahdollista siirtää putkistoissa myös toiseen suuntaan ja näin sitä voitaisiin toimittaa sinne, missä tarve on suurin. Myös EU-maiden energiaverkkojen välisiä yhteyksiä on lisättävä, jotta vältetään eristyneiden saarekkeiden muodostuminen. Tarvittavat investoinnit aiotaan rahoittaa Euroopan talouden elvytyssuunnitelman puitteissa.

EU on myös laajentamassa kaasuntoimitusverkkoaan. Se allekirjoitti äskettäin sopimuksen Nabucco-kaasuputken rakentamisesta. Uuden putken kautta toimitetaan kaasua Keski-Aasiasta Turkin kautta EU:hun.

EU:n kaasutoimitusten turvaaminen

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä