Διαδρομή πλοήγησης

Μέτρα για την πρόληψη νέων κρίσεων φυσικού αερίου - 16/07/2009

Σωλήνες θέρμανσης σε πόλη της Ρουμανίας © EC

Προτάσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια και έλεγχο του εφοδιασμού της ΕΕ με φυσικό αέριο

Στις περισσότερες περιοχές της ΕΕ, η αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας θεωρείται δεδομένη. Έτσι, προκλήθηκε πανικός όταν τον Ιανουάριο του 2009 πολλές χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης βρέθηκαν χωρίς φως και θέρμανση. Αιτία αυτής της κατάστασης ήταν η διαταραχή στη ροή ρωσικού φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας εξαιτίας διαφορών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας σε θέματα τιμολόγησης και οφειλών.

Το ένα τέταρτο της συνολικής ενέργειας που χρησιμοποιείται στην ΕΕ, περιλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό 20%, παράγεται από φυσικό αέριο, το 60% του οποίου εισάγεται. Ορισμένες χώρες, όπως η Βουλγαρία, είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε διαταραχές του εφοδιασμού δεδομένου ότι εισάγουν το σύνολο του φυσικού αερίου που καταναλώνουν.

Για τους λόγους αυτούς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να ενισχύσει την ικανότητα της ΕΕ να αντιμετωπίζει ελλείψεις στον εφοδιασμό με φυσικό αέριο. Κατήρτισε συνεπώς πρόταση η οποία προβλέπει μεγαλύτερη διαφάνεια στις επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές, έτσι ώστε η ΕΕ να μπορεί να εκτιμά καλύτερα κατά πόσον τα προγραμματισμένα έργα θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στη μελλοντική ζήτηση.

Σύμφωνα με αυτή την πρόταση, κάθε χώρα οφείλει να ορίσει έναν φορέα αρμόδιο για την παρακολούθηση της πορείας του εφοδιασμού με φυσικό αέριο, την εκτίμηση ενδεχόμενων κινδύνων και τη λήψη προληπτικών μέτρων και σχεδίων εκτάκτου ανάγκης. Αν χρειαστεί, ο φορέας αυτός θα μπορεί να απαιτεί επιπλέον αποθέματα φυσικού αερίου με στόχο τη μείωση ενός πιθανού κινδύνου μπλακάουτ.

Επίσης, όλες οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να συνεργάζονται για την αντιμετώπιση σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού από πηγές εκτός ΕΕ. Οι αγωγοί θα λειτουργούν μέσω αντίστροφης ροής έτσι ώστε το φυσικό αέριο να μπορεί να επαναδιοχετεύεται εκεί που χρειάζεται περισσότερο, ενώ περισσότερες συνδέσεις μεταξύ των εθνικών ενεργειακών δικτύων θα αποτρέπουν την απομόνωση των διαφόρων χωρών. Οι αναγκαίες επενδύσεις θα χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος οικονομικής ανάκαμψης.

Παράλληλα, η ΕΕ επιδιώκει να διαφοροποιήσει τις πηγές εφοδιασμού με φυσικό αέριο. Πρόσφατα, υπέγραψε συμφωνία για την κατασκευή του αγωγού Ναμπούκο ο οποίος θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Κεντρική Ασία στην Ένωση μέσω Τουρκίας.

Ασφαλής εφοδιασμός της ΕΕ με φυσικό αέριο

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι