Sti

EU ruster sig til gaskriser - 16/07/2009

Varmerør i en by i Rumænien © EC

Mere åbenhed og kontrol skal holde gassen flydende til EU.

I Danmark og de fleste andre EU-lande er lys og varme i hjemmet noget, vi tager som en selvfølge. Derfor var der stor opstandelse i januar 2009, da lysene gik ud, og radiatorerne stod kolde i flere lande i Central- og Østeuropa. Grunden var, at Rusland havde standset gasforsyningen til EU gennem Ukraine på grund af uenighed om Ukraines betaling for gassen.

En fjerdedel af EU's energiforbrug – herunder 20 % af elforbruget – stammer fra gas. Heraf bliver de 60 % importeret fra udlandet. Nogle lande som f.eks. Bulgarien er helt afhængige af gasimporten, og det gør dem særlig sårbare, når gashanen drejes om.

Kommissionen vil ruste EU til at håndtere en potentiel gaskrise. Det nye forslag skal sikre mere gennemsigtige investeringer i energiinfrastrukturer, så EU kan holde øje med, at de planlagte projekter står mål med den forventede efterspørgsel.

Alle EU-lande skal desuden udpege en myndighed, som skal være ansvarlig for at overvåge gasforsyningen, vurdere forsyningsrisici og opstille forebyggende handlings- og beredskabsplaner. Hvis det bliver nødvendigt, skal myndigheden sørge for at opbygge ekstra gaslagre for at undgå risikoen for strømafbrydelser.

EU-landene opfordres til at samarbejde i tilfælde af nye alvorlige afbrydelser af gasforsyningen udefra. Gassen bør kunne flyde i begge retninger gennem rørledningerne, så den altid kan styres derhen, hvor der er mest brug for den. Og flere sammenkoblinger mellem nationale energinet kan forhindre, at et land bliver fuldstændig afskåret. De nødvendige investeringer vil få støtte fra EU's økonomiske genopretningsplan.

EU vil også sikre sig flere gasleverandører. Man indgik for nylig en aftale om den kommende Nabucco-rørledning, der skal forsyne EU med gas fra Centralasien gennem Tyrkiet.

En sikker forsyning af naturgas til EU

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links