Навигационна пътека

Пълен напред за предотвратяване на бъдещи газови кризи - 16/07/2009

Градски топлофикационни тръби, Румъния © EC

Предложение за прозрачност и контрол, с цел гарантиране на непрекъснатостта на доставките на газ за ЕС.

В повечето части на ЕС непрекъснатото снабдяване на домовете с енергия се приема като нещо естествено. Поради тази причина угасването на осветлението и студените радиатори в няколко централно- и източноевропейски държави през януари 2009 г. предизвикаха всеобщо безпокойство. Недостигът на енергия бе предизвикан от прекратяването на доставките на газ от Русия през Украйна, породено от спор между двете страни относно финансови задължения и цени.

Една четвърт от енергията, използвана в ЕС, в това число 20% от електричеството, се произвежда от газ, като 60% от него се внася. За някои държави, като например България, газът е изцяло вносна суровина, поради което те са особено уязвими при прекъсване на доставките.

Европейската комисия желае да засили способността на ЕС да се справя с недостига на газ. В свое ново предложение тя призовава към по-голяма прозрачност на инвестициите в енергийна инфраструктура, за да може ЕС да преценява дали планираните проекти ще могат да задоволят бъдещите нужди.

Освен това, всяка държава ще трябва да определи орган, който да отговаря за наблюдението на доставките на газ, оценката на рисковете и организирането на превантивни действия и планове за спешни ситуации. При необходимост съответният орган ще може да поиска натрупването на допълнителен запас от газ за предотвратяване на риска от недостиг на енергия.

С предложението всички страни от ЕС се призовават да си сътрудничат в случай на сериозни нарушения на доставките от страни извън Съюза. Газопроводите ще могат да бъдат пускани на обратен ход, за да се пренасочи газа към места, където е най-необходим, а по-добрите връзки между националните енергийни мрежи ще намалят вероятността от изолиране на дадена държава. В контекста на Европейския план за икономическо възстановяване ще бъдат направени необходимите инвестиции за въвеждане на предложените мерки.

Освен това ЕС увеличава и броя на доставчиците си на газ. Наскоро той сключи споразумение за изграждането на газопровода „Набуко“, по който Съюзът ще получава газ от Централна Азия през Турция.

Сигурност на доставките на природен газ за ЕС

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки