Cosán nascleanúna

Rianaire brú gáis san Úcráin  ©Reporters

Atosaíonn Úcráin is Rúis soláthar gáis don Eoraip.

Tá an soláthar gáis ar ais, agus deireadh le haighneas a d'fhág na milliúin teaghlach Eorpach gan teas ar feadh 13 lá fuara feannaideacha is a chuir iachall ar scoileanna, ar ospidéil is ar mhonarchana dúnadh.

Agus deireadh na géarchéime á fhógairt aige, dúirt uachtarán an Choimisiúin Jose Manuel Barroso, "Is rídheacair fáilte a chur roimh rud éigin nár cheart dó tarlú ar an gcéad dul síos”.

Níorbh í seo an chéad uair a chuir teannas idir an Úcráin is an Rúis brú ar sholáthar gáis an AE. Le blianta beaga anuas thaispeáin a leithéid d'aighnis gur gá spleáchas an AE ar fhuinneamh eachtrannach a laghdú, ceann de phríomh-thosaíochtaí English an Choimisiúin.

Dúirt an t-uachtarán nach mór don AE a sholáthar fuinnimh a éagsúlú is stoic straitéiseacha a bhailiú. Agus ghríosaigh sé na ceannairí Eorpacha chun aontú le moladh an Choimisiúin €5bn d'airgead AE nár caitheadh a úsáid chun infrastruchtúr fuinnimh a thógáil. Tacaíonn bearta chun soláthar fuinnimh a chinntiú agus bearta faoin athrú aeráide lena chéile - tá tíos fuinnimh agus inathnuaiteacht ar aon chéim tábhachta le soláthar slán fuinnimh.

Ghearr an Rúis an soláthar a shníonn tríd an Úcráin in aighneas faoi na téarmaí a bhain le conradh nua soláthair is trasdula. Shroich príomh-airí na Rúise is na hÚcráine comhaontú faoi chonradh nua thar an deireadh seachtaine is síníodh an 19 Eanáir é.

Is iomaí caibidlíocht a bhí ag an gCoimisiún is ag uachtaránacht Sheiceach an AE le ceannairí Rúiseacha is Úcráineacha le linn na leamhsháinne. Ag pointe amháin, thángthas ar chomhaontú faoi bhróicéireacht an AE chun soláthar gáis nádúrtha don Eoraip a atosú faoi mhaoirseacht na bh fairtheoirí AE DeutschEnglishfrançais, ach theip ar an dá thír seasamh leis.

Dhearbhaigh na fairtheoirí, atá fós sa dá thír, gur atosaigh an soláthar gáis ag sní.

Thart ar cheathrú dá chuid gáis nádúrtha a fhaigheann an tAE ón Rúis, trí phíblínte san Úcráin don chuid is mó. Ní hionann méid an spleáchais, ámh, is braitheann roinnt tíortha ar an Rúis dá gcuid gáis ar fad, beagnach. An tSlóvaic, Poblacht na Seice, an Bhulgáir, an Rómáin, an Ghréig, an Ostair is an Ungáir na tíortha AE is mó a d'fhulaing faoi ghearradh an gháis.

Breis eolais faoi bheartas fuinnimh an AE English .

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links