Navigācijas ceļš

Gāze strupceļā - 15/01/2009

Speciālists pārbauda spiedienu gāzes vadā Krievijas gāzes pārsūknēšanas stacijā ©Reporters

Krievija un Ukraina joprojām nav atjaunojušas gāzes padevi Eiropai.

Komisijas priekšsēdētājs Barrozu atzina par “nepieņemamām un gluži neticamām” Krievijas un Ukrainas iestrēgušās domstarpības par gāzi un aicināja ES dalībvalstis apsvērt iespēju vērsties tiesā par līgumsaistību neizpildi un rīkoties saskaņoti, lai meklētu energoapgādes alternatīvas.

Nedēļas sākumā Krievija un Ukraina parakstīja ES aizgādnībā noslēgtu līgumu English , kas paredzēja atjaunot gāzes padevi uz Eiropu ES novērotāju English uzraudzībā. Tomēr abas valstis joprojām nespēj vienoties, kā to izdarīt. Krievija un Ukraina 17. janvārī vēlas rīkot samitu, lai apspriestu situāciju. Tajā piedalīsies arī Komisijas pārstāvji.

Krievija pārtrauca gāzes piegādi 7. janvārī, apgalvojot, ka Ukraina savām vajadzībām izmantojot Eiropai domāto gāzi. Traucējumi ir skāruši apmēram 20 valstis, it sevišķi Balkānos, kur krīzes dēļ salst desmitiem tūkstoši ģimeņu un ir slēgtas skolas, slimnīcas un rūpnīcas.

12. janvārī ES enerģētikas ministri tikās Briselē ārkārtas sanāksmē češtinaEnglishfrançais , aicinot Krieviju un Ukrainu rast ilgstošu un stabilu risinājumu, lai novērstu šādus traucējumus. Viņi bija vienisprātis arī par to, ka enerģētikas politika jānostiprina ES līmenī.

Tā nav pirmā reize, kad spriedze Ukrainas un Krievijas attiecībās samazina gāzes piegādi Eiropas Savienībai. Līdzīga stīvēšanās notika pirms dažiem gadiem, spilgti ilustrējot to, ka ES jāmazina atkarība no ārvalstu enerģijas avotiem. Nu tā ir viena no Komisijas galvenajām prioritātēm English .

ES gandrīz ceturto daļu dabasgāzes saņem no Krievijas, lielākoties pa cauruļvadiem caur Ukrainu. Krievijas gāzes īpatsvars ES valstu enerģētikā ir dažāds, tomēr dažas valstis no Krievijas saņem gandrīz visu savu gāzi. Gāzes piegādes pārtraukums ES vissmagāk skāris Slovākiju, Čehiju, Bulgāriju, Rumāniju, Grieķiju, Austriju un Ungāriju.

Vairāk par ES enerģētikas politiku English .

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites