Cosán nascleanúna

Oibrí píblíne gáis ag seiceáil comhla sa stáisiún caidéalaithe gáis sa Rúis  ©Reporters

Teipeann ar Rúis is Úcráin seachadadh gáis AE a atosú.

Agus an leamhsháinn gáis Rúis-Úcráineach á cáineadh aige mar "doghlactha agus dochreidte", mhol an tUachtarán Barroso do thíortha an AE caingean dlí a mheas is d'íarr sé gníomhú comhbheartaithe chun malairt foinsí a fháil.

Níos luaithe sa tseachtain shínigh an Rúis is an Úcráin comhaontú faoi bhróicéireacht an AE English chun soláthar gáis nádúrtha don Eoraip a atosú faoi mhaoirseacht na bh fairtheoirí AE English. Ach leanann easaontas idir an dá thír faoin tslí chun é sin a bhaint amach. Beidh cruinnigh mullaigh ag an Rúis is an Úcráin an 17 Eanáir chun an staid a phlé. Glacfaidh ionadaithe ón gCoimisiún páirt freisin.

Stop an Rúis ag caidéalú an 7 Eanáir, ag líomhain go raibh an Úcráin ag siofónadh an bhreosla. Chuaigh sé sin i bhfeidhm ar thart ar 20 tír - go háirithe i réigiún na mBalcán - marar fhág an gearradh na mílte teaghlach san fhuacht is chuir iachall ar scoileanna, ar ospidéil is ar mhonarchana dúnadh.

Thionóil airí fuinnimh an AE cruinniú éigeandála češtinaEnglishfrançais sa Bhruiséil an 12 Eanáir, ag iarraidh ar an Rúis is ar an Úcráin teacht ar réitigh fhadtéarmacha chun a leithéid de chur isteach a sheachaint feasta. Fairis sin, d'aontaigh siad faoin ngá go neartófaí an beartas fuinnimh ag leibhéal an AE.

Ní hí seo an chéad uair a chuir teannas idir an Úcráin is an Rúis brú ar sholáthar gáis an AE. Le blianta beaga anuas thaispeáin a leithéid d'aighnis gur gá spleáchas an AE ar fhuinneamh eachtrannach a laghdú, ceann de phríomh-thosaíochtaí English an Choimisiúin.

Thart ar cheathrú dá chuid gáis nádúrtha a fhaigheann an tAE ón Rúis, trí phíblínte san Úcráin don chuid is mó. Ní hionann méid an spleáchais, ámh, is braitheann roinnt tíortha ar an Rúis d'fhormhór a gcuid gáis. An tSlóvaic, Poblacht na Seice, an Bhulgáir, an Rómáin, an Ghréig, an Ostair is an Ungáir na tíortha AE is mó a d'fhulaing faoi ghearradh an gháis.

Breis eolais faoi bheartas fuinnimh an AE English.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links