Navigatsioonitee

Tööline kontrollib Venemaa ühes gaasipumplas seadmeid ©Reporters

Venemaa ja Ukraina ei suuda taastada gaasitarneid ELi.

President Barroso nimetas Venemaa-Ukraina gaasitüli vastuvõetamatuks ja ennekuulmatuks ja kutsus ELi liikmesriike kaaluma asjale õigusliku käigu andmist ning otsima üheskoos alternatiivseid energiaallikaid.

Venemaa ja Ukraina allkirjastasid käesoleva nädala alguses ELi vahendatud kokkuleppe English, et taastada ELi vaatlejate English jälgimisel maagaasi tarned Euroopasse. Kuid nimetatud riikide vahel puudub üksmeel, kuidas seda teha. 17. jaanuariks on planeeritud Venemaa ja Ukraina kohtumine olukorra arutamiseks. Sellel kohtumisel osalevad ka komisjoni esindajad.

Venemaa peatas gaasi pumpamise 7. jaanuaril, väites et Ukraina toimetab seda kõrvale. Probleeme on esinenud umbes 20 riigil, eriti Balkani poolsaarel, kus tarne katkestamine on jätnud kümned tuhanded majapidamised kütteta ning sundinud sulgema koole, haiglaid ja tehaseid.

ELi energeetikaministrid kogunesid 12. jaanuaril Brüsselis kriisinõupidamisele češtinaEnglishfrançais ning kutsusid Venemaad ja Ukrainat üles leidma asjaomaste kõrvalekallete vältimiseks pikaajalisi lahendusi. Ministrid olid üksmeelel, et energiapoliitikat on vaja ELi tasandil tugevdada.

See pole esimene kord, kui Ukraina ja Venemaa vahelised pinged on häirinud gaasitarneid ELi. Samasugused vaidlused varasematel aastatel on näidanud, et on vaja vähendada ELi sõltuvust imporditavast energiast. See on komisjoni üks esmaseid prioriteete English.

EL saab oma gaasist umbes veerandi Venemaalt, peamiselt Ukrainat läbivate torujuhtmete kaudu. Sõltuvuse määr on eri liikmesriikide puhul siiski erinev – mõned neist sõltuvad gaasi osas peaaegu täielikult Venemaast. Gaasitarnete seiskumisest on kõige enam mõjutatud järgmised ELi liikmesriigid: Slovakkia, Tšehhi Vabariik, Bulgaaria, Rumeenia, Kreeka, Austria ja Ungari.

Lugege täiendavalt ELi energeetikapoliitika kohta English.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad