Sökväg

Energiberedskap i kristider - 13/11/2008

Ny energiplan ska minska EU:s beroende av gas och olja utifrån.

Energipriserna i EU har ökat med i genomsnitt 15 % det senaste året. Mer än 50 % av vår energi kommer från länder utanför EU – och andelen växer ständigt.

Allt detta understryker EU:s behov av att närmare övervaka sin olje- och gasförsörjning och vara bättre förberedd för en eventuell energikris. Ett nytt energipaket ska bidra till att EU uppnår sina klimatmål English och minskar importen av olja och gas.

EU-länderna har i årtionden haft beredskapslager av olja. EU-kommissionen vill nu att lagren ska bli mer lättillgängliga och klargöra när och hur de kan användas. Kommissionen vill också att allmänheten ska få mer information om kommersiella oljelager.

Gas är efter olja den viktigaste bränslekällan i EU. Även om 60 % importeras från länder utanför EU, finns det fortfarande ingen beredskapsplan om leveranserna skulle avbrytas. Som ett led i energistrategin English (en) inleder kommissionen nu ett samråd med EU-länderna om hur en sådan plan skulle kunna se ut.

En annan högt prioriterad åtgärd är den s.k. södra gasledningen English , dvs. det gasnät som ska transportera gas till EU från Kaspiska havet via Turkiet. Arbetet kommer troligen att påbörjas år 2010.

EU är också angeläget om att förstärka sitt energinät – de kraft- och rörledningar som distribuerar el, olja och gas till hem och företag – och anpassa dem så att de kan transportera energi från förnybara källor som vindenergi. Man håller bl.a. på att undersöka möjligheterna att anlägga en vindkraftspark i Nordsjön.

Strategin uppmanar till fortsatta insatser för att främja energieffektivitet – t.ex. renovering av bostäder och affärs- och kontorslokaler. Ett annat förslag är energimärkning av däck från och med 2012.

Kärnkraft tas också upp i strategin, bl.a. frågor om säkerhet och avfallshantering. Kärnkraftsverken producerar för närvarande cirka en tredjedel av all el i EU och ett dussintal EU-länder funderar på att bygga nya anläggningar.

Energipolitik för Europa English (en) .

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar