Navigacijska pot

Dobava energije v izrednih razmerah - 13/11/2008

Novi energetski načrt naj bi zmanjšal odvisnost EU od tuje dobave plina in nafte.

Lani so se cene energije v Evropski uniji povečale povprečno za 15 %. Države EU več kot 50 % energije dobijo iz držav zunaj Evropske unije, ta odstotek pa še narašča.

Takšni dogodki so opozorilo, da mora EU povečati nadzor nad dobavo plina in nafte in poskrbeti za boljšo pripravljenost na morebitne izredne energetske razmere. Z novim energetskim svežnjem bo EU laže uresničila postavljene cilje v zvezi s podnebnimi spremembami English in zmanjšala uvoz plina in nafte.

Države EU že desetletja skladiščijo zaloge nafte za izredne razmere. Evropska komisija si prizadeva za večjo in hitrejšo dostopnost teh zalog in za jasnejša navodila o tem, kdaj in kako jih uporabiti. Doseči želi tudi večjo obveščenost javnosti o zalogah nafte v prosti prodaji.

Poleg nafte je za Evropsko unijo najpomembnejše gorivo plin. Čeprav ga 60 % uvozi iz držav zunaj EU, Evropska unija še vedno nima načrta ukrepanja ob nepredvidenih prekinitvah dobave plina. Evropska komisija je v okviru svoje energetske strategije English (en) začela posvetovanje z državami članicami o pripravi takšnega načrta.

Druga pomembna naloga je vzpostavitev južnega plinskega koridorja English , ki bi s plinovodi skozi Turčijo omogočil dobavo plina iz Kaspijskega morja. Gradnja koridorja se bo predvidoma začela leta 2010.

EU si prizadeva okrepiti energetska omrežja - električne daljnovode, plinovode in naftovode, po katerih dobivajo elektriko, plin in nafto gospodinjstva in podjetja, in jih usposobiti tudi za energijo iz obnovljivih virov, denimo veter. Tako preučuje možnost postavitve priobalnih vetrnih elektrarn v Severnem morju.

Med strateškimi ukrepi je tudi povečanje energetske učinkovitosti, denimo z obnovo stanovanjskih in poslovnih zgradb. Leta 2012 naj bi tudi uvedli energijske oznake za gume.

V svežnju je zajeta še jedrska energija (skupaj z varnostjo in ravnanjem z jedrskimi odpadki). Jedrske elektrarne proizvajajo trenutno približno tretjino evropske elektrike. O gradnji novih razmišljajo v več kot ducat državah EU.

Energetska politika za Evropo English (en) .

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave