Navigačný riadok

Energia v núdzi - 13/11/2008

Novým energetickým plánom sa EÚ snaží o zníženie svojej závislosti od zahraničných dodávok plynu a ropy.

Ceny energií stúpli v minulom roku v EÚ v priemere o 15 %. EÚ dováža viac ako 50 % energie z krajín, ktoré sa nachádzajú mimo Únie a toto číslo stále rastie.

Tieto skutočnosti potvrdzujú, že EÚ by mala lepšie monitorovať dodávky plynu a ropy a mala by sa lepšie pripraviť na stavy energetickej núdze. Nový energetický balík pomôže EÚ pri plnení jej cieľov súvisiacich s bojom proti zmenám klímy English a pri znižovaní dovozu plynu a ropy.

Krajiny EÚ mali po desaťročia núdzové zásoby ropy. Komisia chce, aby boli tieto zásoby lepšie pripravené na použitie a aby sa jasnejšie vymedzilo, kedy a ako sa môžu použiť. Komisia by takisto chcela zverejniť viac informácií o komerčných zásobách ropy.

Spomedzi zdrojov energie využívaných v rámci EÚ je plyn na druhom mieste po rope. Napriek tomu, že až 60 % plynu prichádza do Únie zvonka, EÚ nemá v súčasnosti žiadny núdzový plán pre prípad odstávky jeho dodávok. Na to, aby takýto plán vytvorila, Komisia začína v rámci svojej energetickej stratégie English (en) konzultácie s členskými krajinami.

Ďalšou významnou prioritou je vytvorenie južného plynového koridoru English , ktorý by pozostával zo siete plynovodov a ktorým by sa plyn dopravoval cez Turecko z oblasti Kaspického mora. Práce na koridore by sa mali začať v roku 2010.

EÚ má veľký záujem na posilnení svojich energetických sietí, t. j. prenosových sústav zásobujúcich domácnosti a podniky elektrinou, plynom a ropou, ktoré by si mali poradiť s prenosom obnoviteľných zdrojov energie (napr. veterná energia). V súčasnosti sa skúma možnosť výstavby veterného parku v Severnom mori.

V stratégii sa členské štáty vyzývajú k pokračujúcemu úsiliu zameranému na energetickú efektivitu, akým je napr. renovácia obytných a komerčných budov. Iný návrh sa zaoberá možnosťou zavedenia energetických značiek pre pneumatiky od roku 2012.

Stratégia rieši i problematiku jadrovej energie vrátane bezpečnosti a nakladania s odpadom. V súčasnosti produkujú atómové elektrárne asi tretinu elektrickej energie v Európe, pričom viac ako 12 krajín EÚ sa zaoberá možnosťou ich ďalšou výstavbou.

Energetická politika pre Európu English (en) .

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy