Kruimelpad

Energie voor noodgevallen - 13/11/2008

Een nieuw energieplan moet de EU minder afhankelijk maken van buitenlandse olie- en gasleveringen.

De energieprijzen in de EU zijn het voorbije jaar met gemiddeld 15% gestegen. Meer dan 50% van de energie die de EU nodig heeft, komt uit landen buiten de EU, en dat percentage stijgt nog.

Het is dus zaak dat de EU haar gas- en olievoorraden nauwlettender in de gaten houdt en zich beter voorbereidt op een eventuele energieschaarste. Een nieuw energiepakket kan de EU helpen haar klimaatdoelstellingen English te halen en bovendien de invoer van gas en olie wat te verminderen.

Al decennialang beschikken de EU-landen over olievoorraden voor noodgevallen. De Commissie wil die voorraden beter inzetbaar maken en duidelijk vastleggen wanneer en hoe we die voorraden mogen aanspreken. Ook wil ze ervoor zorgen dat het grote publiek meer informatie krijgt over commerciële olievoorraden.

Na olie is gas de belangrijkste brandstof in de energiemix van de EU. Hoewel dat gas voor 60% afkomstig is van buiten de EU, heeft de Unie nog geen noodscenario klaarliggen voor een eventuele onderbreking van de toevoer. Als onderdeel van de energiestrategie English (en) van de EU gaat de Commissie nu met de EU-landen overleggen over zo'n plan.

Een andere topprioriteit is de aanleg van een zuidelijke gascorridor English met pijplijnnetwerken om het gas van de Kaspische Zee via Turkije naar de EU te krijgen. De werkzaamheden zouden al in 2010 kunnen beginnen.

De EU wil ook haar eigen energienetwerken – de hoogspanningslijnen en gasleidingen voor het transport van energie naar gezinnen en bedrijven – verbeteren en klaarmaken voor duurzame energiebronnen zoals windenergie. Er zijn immers al plannen voor een windmolenpark in de Noordzee.

De strategie pleit ook voor efficiënter energiegebruik, bijvoorbeeld door bedrijfsgebouwen en woningen aan te passen. En er is voorgesteld om in 2012 te beginnen met een energiekeurmerk voor autobanden.

Ten slotte komt ook kernenergie aan de orde, inclusief de veiligheid en de verwerking van het afval. Momenteel wordt ongeveer een derde van de elektriciteit in Europa opgewekt in kerncentrales, en bijna de helft van de EU-landen denkt aan de bouw van nieuwe centrales.

Een energiebeleid voor Europa English (en) .

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links