Cosán nascleanúna

Fuinneamh in am an ghátair - 13/11/2008

Plean nua fuinnimh chun spleáchas an AE ar ghás is ar ola eachtrannach a laghdú.

D'ardaigh praghsanna fuinnimh san AE 15% ar an meán le bliain anuas. Ó thíortha lasmuigh den Aontas a thagann breis is 50% d'fhuinneamh an AE – agus is ag fás atá an céatadán.

Aibhsíonn sé seo go léir riachtanas an AE chun faireachán níos géire a dhéanamh ar a sholáthar ola is gáis is chun bheith ullamh do lá na coise tinne. Cabhróidh pacáiste nua fuinnimh leis an AE a chuid spriocanna don athrú aeráide English a shroicheadh is allmhairithe gáis is ola a laghdú.

Is fada atá stoic ola éigeandála ag tíortha an AE. Is mian leis an gCoimisiún anois go mbeadh fáil níos éasca ar na stoic seo is go soiléireofaí cathain agus conas is ceart iad a úsáid. Fairis sin, ba mhaith leis go mbeadh breis eolais ag an bpobal faoi fhardail thráchtála ola.

I ndiaidh na hola, is é an gás an breosla is tábhachtaí don AE. Bíodh gur ó thíortha lasmuigh den Aontas a thagann 60% de, níl aon phlean éigeandála fós ag an AE sa chás go gcuirfí isteach ar an soláthar. Mar chuid dá straitéis fuinnimh English (en) , tá tús á chur ag an gCoimisiún le comhairliúcháin le ballstáit an AE chun a leithéid de phlean a chunadh.

Ard-tosaíocht eile is ea dorchla gáis theas English de líonraí píblíne a bhunú, chun gás a thabhairt ó réigiún na Mara Caispe tríd an Tuirc. Is cosúil go dtosóidh an tógáil i 2010.

Tá fonn ar an AE freisin a chuid líonraí fuinnimh a neartú – sin iad na línte cumhachta a thugann aibhléis, gás is ola chuig tithe is chuig gnóthais - agus iad a chur i bhfearas chun plé le foinsí fuinnimh inathnuachana amhail an ghaoth. Tá staidéar ar siúl faoi pháirc gaoithe easchósta sa Mhuir Thuaidh a chruthú.

De réir na straitéise is gá iarrachtaí leanúnacha chun tacú le cnuaisciúnacht fuinnimh - mar fhoirgnimh thráchtála is chónaithe a athnuachan. Tá moladh eile ann go mbeadh lipéid fuinnimh ar bhoinn ó 2012.

Cuirtear fuinneamh núicléach faoi scrúdú freisin – chomh maith le sábháilteacht is bainistiú dramhaíola. Faoi láthair, gineann gléasraí núicléacha thart ar thrian d'aibhléis na hEorpa, is tá breis is dosaen ballstát AE ag iarraidh cinn nua a thógáil.

Beartas fuinnimh don Eoraip English (en) .

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links