Navigatsioonitee

Energiavarustus hädaolukorra puhul - 13/11/2008

Uue energiavarustuse kavaga nähakse ette ELi sõltuvuse vähendamine välistarnijate gaasist ja naftast.

Energiahinnad on viimase aasta jooksul ELis tõusnud keskmiselt 15 protsenti. Üle poole ELile vajalikust energiast pärineb ELi mittekuuluvatest riikidest ning see osakaal suureneb veelgi.

Kõik see illustreerib vajadust, et EL jälgiks hoolikamalt oma gaasi- ja naftavarusid ning oleks energiavarustuse hädaolukorraks paremini ette valmistatud. Uus energiapakett on ELile abiks kliimamuutuse English alaste eesmärkide saavutamisel ning gaasi ja nafta impordi vähendamisel.

ELi liikmesriikidel on juba mitukümmend aastat kombeks säilitada naftavarusid hädaolukorraks. Komisjoni eesmärk on muuta need varud paremini kättesaadavaks ning luua selgus, millal ja kuidas neid kasutada. Samuti soovib komisjon, et üldsus saaks rohkem teavet naftaga kauplevate ettevõtete kohta.

Gaas on nafta järel teine tähtsam kütuseliik ELi energeetikavaldkonnas. Vaatamata sellele, et 60 protsenti gaasist veetakse sisse, ei ole ELil kava erakorraliseks olukorraks, kui tarned peaksid katkema. Energiastrateegia English (en) raames käivitab komisjon liikmesriikidega konsultatsiooni, mille eesmärk on koostada asjaomane kava.

Teine oluline prioriteet on Lõuna-Euroopa gaasitransiidikoridori English loomine torujuhtmevõrgustikest, mille vahendusel saab Türgi kaudu gaasi Kaspia mere piirkonnast. Selle ehitamine algaks 2010. aastal.

EL soovib ka tugevdada oma energiavõrgustikke, sealhulgas kõrgepingeliine ja torujuhtmeid, mis toovad elektrit, gaasi ja naftat eramajapidamiste ja ettevõtete jaoks, ning muuta nad suutlikeks kasutama taastuvenergiaallikaid, nagu tuul. Uuritakse võimalust luua Põhjamerre tuulepark.

Strateegiaga innustatakse jätkama jõupingutusi energiatõhususe suurendamiseks, näiteks elamute ja tööstushoonete renoveerimse abil. Üks ettepanekutest hõlmab ka rehvide märgistamist energiamärgistega alates 2012. aastast.

Käsitletakse ka tuumaenergiat, sealhulgas selle ohutust ja jäätmete haldamist. Praegu toodetakse tuumajaamades umbes üks kolmandik Euroopas tarbitavast elektrist. Paljud liikmesriigid kavandavad uute tuumajaamade ehitamist.

Euroopa energiapoliitika English (en) .

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad