Διαδρομή πλοήγησης

Άμεση προτεραιότητα στην ενέργεια - 13/11/2008

Νέο ενεργειακό σχέδιο για τη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από τις εισαγωγές φυσικού αερίου και πετρελαίου.

Οι ενεργειακές τιμές στην ΕΕ σημείωσαν αύξηση 15% κατά μέσον όρο τον τελευταίο χρόνo. Πάνω από το 50% της ενέργειας που καταναλώνεται στην ΕΕ προέρχεται από χώρες εκτός Ένωσης – και το ποσοστό αυτό αυξάνεται συνεχώς.

Όλα αυτά υπογραμμίζουν την ανάγκη για την ΕΕ να παρακολουθεί στενότερα τον εφοδιασμό της σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο και να προετοιμάζεται καλύτερα για περιπτώσεις ενεργειακής κρίσης. Μια νέα δέσμη ενεργειακών μέτρων βοηθά την ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της όσον αφορά την κλιματική αλλαγή English και να μειώσει τις εισαγωγές φυσικού αερίου και πετρελαίου.

Για πολλές δεκαετίες, οι χώρες της ΕΕ τηρούσαν αποθέματα πετρελαίου έκτακτης ανάγκης. Η Επιτροπή επιδιώκει τώρα να κάνει αυτά τα αποθέματα άμεσα διαθέσιμα και να δώσει οδηγίες για το πότε και πώς θα χρησιμοποιούνται. Επιθυμεί επίσης την καλύτερη ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου.

Μετά το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο αποτελεί το σημαντικότερο καύσιμο στο ενεργειακό μείγμα της ΕΕ. Αν και το 60% εισάγεται, η ΕΕ δεν διαθέτει ακόμη σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διακοπής του εφοδιασμού. Στο πλαίσιο της ενεργειακής της στρατηγικής English (en) , η Επιτροπή ξεκινά διαβουλεύσεις με τις χώρες της ΕΕ σχετικά με την κατάρτιση ενός τέτοιου σχεδίου.

Υψηλή προτεραιότητα δίνεται επίσης στη δημιουργία ενός νότιου διαδρόμου English για δίκτυα αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου από την περιοχή της Κασπίας Θάλασσας μέσω της Τουρκίας. Η κατασκευή αυτού του έργου προγραμματίζεται να αρχίσει το 2010.

Παράλληλα, στόχος της ΕΕ είναι να ενισχύσει τα ενεργειακά της δίκτυα που μεταφέρουν την ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο στις κατοικίες και τις επιχειρήσεις, και να τα εκσυγχρονίσει έτσι ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως τον άνεμο. Για παράδειγμα, εξετάζεται η δυνατότητα δημιουργίας αιολικού πάρκου στα ανοιχτά της Βόρειας Θάλασσας.

Η ενεργειακή στρατηγική της ΕΕ απαιτεί συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, παραδείγματος χάρη με την ανακαίνιση οικιστικών και εμπορικών κτηρίων. Μια άλλη πρόταση προβλέπει ενεργειακά σήματα για τα ελαστικά, από το 2012.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής βρίσκεται επίσης η πυρηνική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων της ασφάλειας και της διαχείρισης των αποβλήτων. Οι πυρηνικοί σταθμοί σήμερα παράγουν το ένα τρίτο περίπου της ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης, ενώ περισσότερες από δώδεκα χώρες της ΕΕ σχεδιάζουν την κατασκευή νέων σταθμών.

Ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη English (en) .

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι