Cesta

Nouzový energetický plán - 13/11/2008

Evropská unie pracuje na novém plánu, který by měl snížit její závislost na dováženém plynu a ropě.

Ceny energie vzrostly loni v EU v průměru o 15 %, více než 50 % energie spotřebované v EU se dováží ze zemí za hranicemi unie a tento podíl dále narůstá.

To vše svědčí o tom, že EU musí dodávky ropy a plynu lépe monitorovat a musí být lépe připravena na případný stav nouze. Nový energetický balíček pomůže Evropské unii splnit cíle, které si vytyčila v souvislosti s reakcí na změnu klimatu English , a zároveň snížit objem dovozu plynu a ropy.

Po desetiletí si členské státy udržují nouzové zásoby ropy. Komise nyní navrhuje, aby tyto zásoby byly dostupnější, a chce jasně stanovit, za jakých podmínek by mohly být použity. Zároveň prosazuje, aby byla veřejnost lépe informována o komerčních zásobách ropy.

Po ropě je pro EU z energetického hlediska druhým nejdůležitějším palivem plyn. Ačkoli jej 60 % pochází z oblastí mimo EU, není zatím k dispozici nouzový plán, podle kterého by unie mohla postupovat v případě, že by došlo k přerušení dodávek. Součástí energetické strategie English (en) jsou proto konzultace s členskými státy, které Komise zahájila s cílem takový plán vytvořit.

Další prioritou je vytvoření jižního koridoru pro přepravu plynu English , který by tvořila síť plynovodů přivádějících plyn z Kaspického moře přes Turecko. Výstavba by podle všeho měla začít v roce 2010.

EU má také velký zájem na posilování energetických sítí – vedení a potrubí, jimiž se přepravuje elektřina, plyn a ropa do bytů a podniků. Hodlá je modernizovat tak, aby mohly využívat obnovitelné zdroje jako například vítr. V současné době probíhá studie, která má posoudit možnost vybudování větrného parku v Severním moři.

Dalším aspektem strategie je zvyšovat energetickou účinnost – například renovacemi obytných a komerčních prostor. Další z návrhů předpokládá od roku 2012 zavedení energetických štítků pro pneumatiky.

Mimo okruh zájmu nezůstává ani jaderná energie, především pak její bezpečnost a nakládání s odpadem. V současnosti produkují v Evropě atomové elektrárny asi třetinu elektrické energie a více než dvanáct členských států má v plánu stavět další.

Energetická politika pro Evropu English (en) .

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy