Sökväg

Energimarknaderna öppnas för konkurrens - 10/10/2008

Kraftledningsstolpar och högspänningsledningar

EU-länderna har enats om ett lagförslag som minskar storföretagens dominans på energimarknaderna.

Lagförslaget English går ut på att skilja el- och gasdistributionen från produktionen. Målet är att främja konkurrensen och energiutbytet mellan EU-länderna.

Dagens rörledningar, högspänningsledningar och kraftverk kontrolleras ofta av ett enda företag. Det innebär att småföretagen får svårt att komma in på marknaden. Dessutom hindras utvecklingen av gränsöverskridande nät.

De flesta EU-länder är överens om att en uppdelning mellan distribution och produktion kan leda till lägre kostnader och ge konsumenterna större valfrihet EnglishDeutschdanskfrançaisitalianoespañolNederlandsportuguêssuomiPDF. Sedan juli 2007 kan alla hushåll i EU fritt välja gas- och eldistributör. Men urvalet är fortfarande begränsat, eftersom det ofta finns ett dominerande företag i regionen.

Överenskommelsen mellan EU:s energiministrar den 10 oktober innebär att företagen kan välja mellan tre alternativ. De kan bland annat välja att dela upp ägarskapet mellan produktions - och distributionsföretagen. Ministrarna enades också om att inrätta ett organ som ska reglera marknaden.

Energikommissionär Andris Piebalgs ser överenskommelsen som ett stöd för en gemensam energimarknad. Uppgörelsen banar väg för de slutliga förhandlingarna om lagförslaget som väntas antas under första halvåret 2009.

Målet är att stimulera konkurrensen, men också att öka användningen av förnybara energikällor som vind- och solenergi. Dessutom hoppas man kunna trygga energiförsörjningen. EU är till stor del beroende av Ryssland – en tredjedel av oljan och omkring 40 % av naturgasimporten kommer därifrån. De senaste årens regionala konflikter har dock lett till störningar i leveranserna.

Om de nationella energimarknaderna kunde samverka skulle det bli lättare för EU-länderna att hjälpa varandra när leveranserna hotas. Utländska företag som vill ta sig in på EU-marknaden måste följa samma regler och kommer bara att kunna äga en del av EU-näten enligt förslaget.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar