Navigointipolku

Energiamarkkinat avautuvat - 10/10/2008

Sähköpylväs ja voimajohtoja

EU haluaa vähentää suuryritysten ylivaltaa energiamarkkinoilla.

Energiamarkkinoiden vapauttamista koskevan lainsäädäntöehdotuksen English mukaan julkisten palvelujen tarjoajien olisi eriytettävä sähkö- ja kaasualojen jakelu tuotantotoiminnasta. Tavoitteena on lisätä kilpailua ja energiakauppaa EU-maiden välillä.

Kaasu- ja öljyputket, voimalinjat ja voimalat ovat nykyisin usein yhden ja saman yrityksen hallinnassa. Tämän vuoksi pienten yritysten on vaikeata saada sijaa markkinoilla, ja kansainvälisten verkostojen kehittäminen on vaikeaa.

Useimpien EU-maiden hallitukset ovat yhtä mieltä siitä, että toimintojen eriyttäminen voi alentaa kustannuksia ja lisätä kuluttajien valinnanvapautta . Kaikilla EU:n kotitalouksilla on heinäkuusta 2007 ollut vapaus valita sähkön- ja kaasuntoimittajansa vapaasti, mutta valintaa rajoittaa edelleen usein se, että yhdellä yrityksellä on hallitseva asema kyseisellä alueella.

Kaikkien EU-maiden energiaministerit pääsivät 10. lokakuuta sopimukseen siitä, että yrityksille annettaisiin kolme erilaista mahdollisuutta eriyttämisen toteuttamiseksi. Ne voisivat esimerkiksi eriyttää toimitus- ja jakelutoimintojen omistuksen. Ministerit sopivat myös markkinoita säätelevän viraston perustamisesta.

Energiakomissaari Andris Piebalgs pitää neuvottelutulosta osoituksena tuesta EU:n yhteisten energiamarkkinoiden luomiselle. Nyt voi alkaa viimeinen neuvottelukierros lainsäädäntöehdotuksesta, joka hyväksyttäneen vuoden 2009 alkupuoliskolla.

Kilpailun lisäämisen ohella ehdotuksen tavoitteena on lisätä uusiutuvien energialähteiden, kuten tuuli- ja aurinkovoiman käyttöä ja parantaa energian toimitusvarmuutta. Noin kolmannes EU:ssa käytettävästä öljystä ja noin 40 % kaasusta tuodaan Venäjältä. Viime vuosina poliittiset ongelmat ovat kuitenkin heikentäneet toimitusvarmuutta.

Kansallisten energiamarkkinoiden yhdentäminen parantaisi EU-maiden mahdollisuuksia auttaa toisiaan, jos toimitusvarmuus vaarantuu. Jos ulkomaiset yritykset haluavat toimia EU:ssa, niiden olisi noudatettava yhteisiä sääntöjä ja niiden omistusosuutta EU:n verkoista rajoitettaisiin.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä