Sti

Energimarkederne åbnes for konkurrence - 10/10/2008

Elmaster og -ledninger

Enighed om forslag, der skal løsne store virksomheders greb om energimarkederne.

Hvis lovforslaget English vedtages, betyder det, at distribution af el og gas skal adskilles fra produktionen. Det skulle gerne øge konkurrencen og handelen mellem EU-landene på energiområdet.

I dag er det ofte en enkelt virksomhed, der ejer både el- og gasledningerne og kraftværkerne. Det gør det svært for mindre virksomheder at få fodfæste og hindrer udviklingen af net på tværs af grænserne.

De fleste regeringer i EU er enige om, at adskillelsen kan sænke omkostningerne og give forbrugerne flere valgmuligheder . Siden juli 2007 har alle husstande i EU frit kunnet vælge deres el- og gasleverandør. Valget er dog stadig ofte begrænset – på grund af en enkelt virksomheds dominerende stilling i den pågældende region.

Den aftale, som EU's energiministre nåede frem til den 10. oktober, stiller virksomhederne over for tre valgmuligheder, bl.a. ejermæssig adskillelse af forsynings/produktionsvirksomhed og distributionsvirksomhed. Man besluttede også at oprette et agentur, der skal medvirke til at regulere markedet – et andet springende punkt i lovforslaget.

Energikommissær Andris Piebalgs hilste aftalen velkommen og så den som et klart tegn på opbakning til et fælles energimarked i EU. Med aftalen i hus er vejen banet for de sidste forhandlinger, og forslaget forventes nu vedtaget i begyndelsen af 2009.

Ud over at skærpe konkurrencen skal forslaget fremme vind- og solenergi og øge energisikkerheden. Omkring en tredjedel af den olie, vi importerer i EU, og ca. 40 % af naturgassen kommer fra Rusland. I de senere år har regionalpolitiske konflikter dog været årsag til afbrydelser i forsyningerne.

EU-landene vil lettere kunne hjælpe hinanden i tilfælde af forsyningsproblemer, hvis de nationale energimarkeder smelter sammen til ét fælles marked. Udenlandske selskaber, som ønsker at drive virksomhed i EU, vil blive nødt til at følge de samme regler overalt og vil kun få mulighed for et begrænset ejerskab af EU-net.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links