Ścieżka nawigacji

Wysokie noty za politykę energetyczną UE - 04/09/2008

Miasto nocą

W swoim pierwszym sprawozdaniu na temat polityki energetycznej UE Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) chwali działania UE dotyczące zmian klimatycznych i liberalizacji rynku energii.

Międzynarodowa Agencja Energii English wyraziła duże poparcie dla przedstawionego przez Komisję kompleksowego pakietu środków w dziedzinie energii i klimatu, który ma pomóc w osiągnięciu ambitnych celów UE w dziedzinie zwalczania zmian klimatycznych. W swoim pierwszym przeglądzie polityki energetycznej UE agencja pochwaliła podjęte działania, które cechuje spójność w podejściu do wyzwań związanych z dostawami energii i globalnym ociepleniem DeutschEnglishfrançaisportuguês .

Nowe środki pozwolą m.in. na uniezależnienie się w większym stopniu od importowanej ropy naftowej i gazu oraz pomogą chronić gospodarkę przed skutkami wzrostu cen energii i niepewnością co do stabilności dostaw.

W swoim sprawozdaniu agencja wzywa UE do dalszych prac na rzecz oddzielenia działalności w zakresie dostaw energii elektrycznej i gazu od produkcji tych surowców. Jeżeli ta sama firma zajmuje się dystrybucją i produkcją, konkurenci mają większe trudności z wejściem na rynek. Oddzielenie produkcji od dystrybucji oznaczałoby:

  • ułatwienie dostępu do rynku mniejszym przedsiębiorstwom
  • większy wybór z punktu widzenia konsumenta oraz
  • wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wiatrowa i słoneczna.

 

IEA zaleca również zwiększenie nakładów finansowych na badania nad energią oraz wzmocnienie roli unijnych instytucji w koordynacji stosunków z innymi państwami w dziedzinie energetyki. Z powodu braku spójnego podejścia w prowadzeniu polityki energetycznej z Rosją, która jest – największym dostawcą gazu i ropy do UE, 27 państw członkowskich stanęło przed poważnym problemem.

Komisarz UE ds. energii Andris Piebalgs z zadowoleniem przyjął „pozytywną ocenę” dokonaną przez niezawisłą agencję z siedzibą w Paryżu, która doradza rządom w kwestiach polityki energetycznej. Przedłożone przez IEA sprawozdanie jest pierwszym, które dokonuje analizy w skali całej Unii. Na konferencji, w której uczestniczył dyrektor wykonawczy agencji Nobuo Tanaka, Andris Piebalgs powiedział, że UE „przemawia jednym głosem w sprawach dotyczących energii”.

Jakie jest Państwa zdanie na ten temat?

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki