Navigatsioonitee

ELi energeetikapoliitika saab kõrge hinnangu - 04/09/2008

Öine linn

Rahvusvaheline Energiaagentuur annab välja esimese aruande ELi energeetikapoliitika kohta, tunnustades ELi meetmeid kliimamuutuste vastu võitlemisel ning energiaturu liberaliseerimisel

Rahvusvaheline Energiaagentuur English (IEA) on põhimõtteliselt heaks kiitnud energeetikameetmete tervikpaketi, mis on välja töötatud ELi ambitsioonikate eesmärkide saavutamiseks kliimamuutuste alal. ELi energeetikapoliitikat esmakordselt läbi vaadates kiitis asjaomane agentuur meetmeid, mis on esitatud sidusa lähenemisviisina energeetikale ja globaalsele soojenemisele DeutschEnglishfrançaisportuguês .

Meetmete abil vähendatakse ka sõltuvust gaasi ja nafta impordist. Samuti aitavad need kaitsta majandust kerkivate energiahindade ja ebakindla tarne eest.

Lisaks sellele kutsub agentuur oma aruandes ELi üles püüdma eraldada elektri ja gaasi tarne nende tootmisest. Kui tarnet ja tootmist kontrollib üks ja sama ettevõte, ei ole turul piisavalt konkurentsi. Tarnimise ja tootmise eraldamine:

  • aitab väiksematel ettevõtetel turul hõlpsamini kanda kinnitada;
  • annab tarbijatele rohkem valikuvõimalusi ja  
  • soodustab selliste taastuvenergiavormide nagu tuule- ja päikeseenergia kasutamist.

 

Samuti soovitab IEA rahastada suuremas mahus energeetikaalaseid teadusuuringuid. Asjaomase agentuuri kohaselt peaks ELi institutsioonidel olema suurem roll energeetikaalaste suhete koordineerimisel muude riikidega. Ühtse lähenemisviisi puudumine on olnud 27-liikmelisele Euroopa Liidule komistuskiviks energeetikaalastes suhetes Venemaaga, kes on ELi olulisim gaasi ja nafta tarnija.

Energeetikavolinik Andris Piebalgsil oli Pariisis asuvalt ning energeetikapoliitika alal valitsusi nõustavalt sõltumatult agentuurilt saadud positiivse tagasiside üle hea meel. Rahvusvahelise Energiaagentuuri aruandes vaadeldakse ELi esmakordselt tervikuna. „See näitab, et asjaomast blokki võib nüüd energeetikaküsimustes käsitada ühtse üksusena,” ütles hr Piebalgs koos IEA tegevdirektori Nobuo Tanakaga antud ühisel pressikonverentsil.

Mida arvad Sina?

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad