Sökväg

EU:s ledare reagerar på de höga mat- och oljepriserna - 20/06/2008

Janez Janša till vänster och José Manuel Barroso till höger

EU-länderna vill fortsätta ratificeringen av Lissabonfördraget och ta itu med de stigande bränslepriserna. Det är slutsatserna från det senaste toppmötet.

Irlands premiärminister Brian Cowen informerade sina kollegor om orsakerna till Irlands nej till Lissabonfördraget vid EU-toppmötet i Bryssel den 19–20 juni. EU:s ledare beslutade att fortsätta ratificeringen i de länder som ännu inte antagit Lissabonfördraget och att ta upp ämnet igen vid sitt toppmöte i oktober. Fördraget ska underlätta arbetet i den utvidgade unionen och ge EU en starkare profil på den internationella arenan. Innan fördraget kan träda i kraft måste det ratificeras av alla 27 EU-länder. Hittills har 19 av dem godkänt det.

När det gäller de stigande mat- och oljepriserna kom EU-länderna överens om att gå försiktigt fram för att försöka mildra effekterna för de hårdast drabbade sektorerna och hushåll med låga inkomster. Som ett svar på protesterna och kraven på lägre bränsleskatt betonade ledarna att nationella nödåtgärder – skattesänkningar, sociala åtgärder eller bidrag – måste vara kortsiktiga och målinriktade för att inte hindra mer långsiktiga justeringar.

De höga priserna visar att det krävs strukturella förändringar inom energiindustrin för att man ska kunna främja energieffektivitet och minska EU:s oljeberoende. Som ett svar på oron för att spekulationer driver upp kostnaderna kommer EU att sträva efter större insyn på oljemarknaderna och en fördjupad dialog med de oljeproducerande länderna.

Oljeförsörjningen har svårt att hålla jämna steg med efterfrågan, särskilt i Kina och Indien. De internationella oljepriserna har därför fördubblats under året och slog nytt rekord i veckan. Prisökningen har utlöst en våg av protester bland några av dem som drabbas hårdast – lastbilschaufförer, bönder och fiskare.

EU:s ledare är medvetna om påfrestningen på utvecklingsländerna och efterlyser därför bättre internationell samordning av energipolitiken och hjälp till de länder som drabbas hårdast. Kommissionen föreslår en utvidgning av sitt livsmedelsstöd och en ny fond för stöd till jordbruket i utvecklingsländerna.

Mer om EU:s reaktion på de stigande mat- och oljepriserna

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar