Cosán nascleanúna

Freagraíonn ceannairí an AE d'ardphraghasanna ola is bia - 20/06/2008

Janez Janša,  ar chlé, agus  José Manuel Barroso

Tacaíonn tíortha an AE leis go leanfaí le próiseas dhaingniúcháin Chonradh Liospóin is go dtabharfaí aghaidh ar arduithe chostais fuinnimh. 

Chuir Taoiseach na hÉireann, Brian Ó Comhain, an Chomhairle Eorpach ar an eolas faoi na fáthanna gur dhiúltaigh Éire do Chonradh Liospóin . Chinn na ceannairí AE leanúint leis an daingniúchán sna tíortha nár ghlac le Conradh Liospóin fós agus teacht ar ais chuig an ábhar ag a gcruinniú mullaigh i nDeireadh Fómhair. Tá sé de chuspóir ag an gConradh feidhmiú an Aontais mhéadaithe a shruthlíniú agus a phróifíl ar stáitse an domhain a neartú. Ní thig leis teacht i bhfeidhm go dtí go ndaingneoidh an 27 Ballstát uile é; go dtí seo tá sé daingnithe ag 19 dtír. 

Maidir leis an ardú ar phraghasanna bia is ola, d'aontaigh na Ballstáit AE dul ar aghaidh go cúramach ar iarraidh an tionchar ar earnálacha a bualadh go dona is ar theaghlaigh le teacht isteach íseal a mhaolú. Agus ísliú ar chánacha breosla á éileamh, léirigh na ceannairí imní nár cheart cur isteach ar choigeartuithe fadtéarmacha, agus dúirt gur cheart go mbeadh aon bhearta faoisimh náisiúnta – íslithe cánach, bearta sóisialta nó fóirdheontais – go mbeidís "gearrthéarmach agus dírithe ar an sprioc".  

Taispeánann na praghasanna arda an gá atá le hathruithe struchtúrtha i dtionscal an fhuinnimh chun tacú le héifeachtacht fuinnimh agus chun spleáchas an AE ar ola a laghdú. Ag freagairt d'imní go bhfuil tuairimíocht ag brú suas na gcostas, díreoidh an tAE ar bhreis trédhearcachta ar mhargaí na hola agus ar bhreis comhphlé le tíortha a tháirgeann ola.   

Mhéadaigh praghasanna domhanda ola faoi dhó le bliain anuas, agus shroich buaic nua an tseachtain seo. Tá sé ag dul dian ar an soláthar ola coinneáil bonn ar aon leis an éileamh, go háirithe san India agus sa tSín. Spreag an t-ardú deireanach praghasanna a lán agóidí ar fud an AE ó roinnt díobhsiúd is mó atá faoina dtionchar – tiománaithe leoraí, feirmeoirí is iascairí. 

Agus an brú ar thíortha i mbéal forbartha á aithint acu, d'iarr na ceannairí méadú ar an gcomhordú idirnáisiúnta faoi bheartas fuinnimh is faoi chabhair do na tíortha atá buailte go dona. Geallann an Coimisiún a scéim cabhrach bia a leathnú agus ciste nua a bhunú chun tacú leis an talmhaíocht sna tíortha i mbéal forbartha.    

A thuilleadh faoi fhreagairt an AE d'arduithe praghasanna ola is bia

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links