Navigatsioonitee

ELi juhid käsitlesid kütuse ja toiduainete kõrgeid hindu - 20/06/2008

Janez Janša (vasakul) ja José Manuel Barroso

ELi liikmesriigid toetavad Lissaboni lepingu ratifitseerimisprotsessi jätkumist ning avaldavad vastuseisu kütusehindade tõusule.

Iirimaa peaminister Brian Cowen tutvustas Euroopa Ülemkogule põhjusi, miks Iirimaa Lissaboni lepingut heaks ei kiitnud . ELi juhid otsustasid jätkata ratifitseerimist riikides, kus Lissaboni leping ei ole veel heaks kiidetud ning tulla teema juurde tagasi oma oktoobrikuisel tippkohtumisel. Lissaboni lepingu eesmärk on tõhustada laienenud Euroopa Liidu toimimist ning suurendada tema tähtsust maailmaareenil. Enne lepingu jõustumist peavad kõik 27 liikmesriiki selle ratifitseerima. Seni on 19 riiki seda juba teinud.

Toiduainete ja kütuse hinnatõusu suhtes leppisid liikmesriigid kokku tegutseda ettevaatlikult, püüdes leevendada hinnatõusu toimet kõige rohkem mõjutatavatele sektoritele ning väikese sissetulekuga majapidamistele. Samal ajal, kui toimus protestilaine ja esitati nõudmisi vähendada kütusemakse, avaldasid ELi juhid vastuseisu pikaajalistele meetmetele ning olid seisukohal, et riikide võetavad mis tahes meetmed, nagu maksu vähendamine, sotsiaalmeetmed või toetused, saavad olla ainult lühiajalised ja sihtotstarbelised.

Hinnatõus illustreerib vajadust teha energiatööstuses strukturaalseid ümberkorraldusi, et tagada energiatõhusus ja vähendada ELi sõltuvust naftast. Reageerides arusaamale, et hinnad tõusevad turuspekulatsioonide tõttu, taotleb EL naftaturgude suuremat läbipaistvust ning põhjalikumat dialoogi naftat tootvate riikidega.

Viimase aasta jooksul on nafta hind maailmas kahekordistunud, jõudes käesoleval nädalal uuele tasemele. Pakkumine püüab kasvava nõudmisega sammu pidada. Nõudmine kasvab eriti Hiinas ja Indias. Hinnatõus on vallandanud ELis protestilaine. Protestivad kõige enam mõjutatud rühmad – autojuhid, põllumajandusettevõtjad ja kalurid.

ELi juhid mõistsid arengumaade keerulist olukorda ning pooldasid energiapoliitika suuremat rahvusvahelist koordineerimist ning kõige rohkem mõjutatud riikide abistamist. Komisjon tegi ettepaneku laiendada oma toiduabikava ning luua arengumaade põllumajanduse toetuseks uus fond.

Loe täiendavalt ELi tegevusest seoses toiduainete ja kütuse hindade tõusuga

 

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad