Cesta

Vedoucí představitelé EU reagují na vysoké ceny ropy a potravin - 20/06/2008

Janez Janša (vlevo) a José Manuel Barroso

Vedoucí představitelé EU reagují na vysoké ceny ropy a potravin

Ministerský predseda Irska Brian Cowen seznámil Evropskou radu s důvody irského zamítnutí Lisabonské smlouvy . Vedoucí predstavitelé EU se rozhodli pokracovat v ratifikacním procesu v tech zemích, kde ješte nebyla Lisabonská smlouva schválena, a znovu se zabývat touto otázkou na svém summitu v ríjnu. Úcelem smlouvy je usnadnit fungování rozšírené unie a zlepšit její postavení na svetové scéne. Než smlouva vstoupí v platnost, musí být ratifikována všemi 27 clenskými státy. Doposud byla prijata v 19 zemích.

Ohledne rostoucích cen potravin a paliv se zeme EU dohodly na opatrném postupu pri snaze zmírnit jejich dopad na težce postižená odvetví a rodiny s nízkými príjmy. V reakci na protesty a výzvy ke snížení daní z paliv vyjádrili vedoucí predstavitelé obavy ze zpomalení dlouhodobých cílů a uvedli, že jakákoli vnitrostátní opatrení – snížení daní, sociální opatrení ci dotace – by mela být „cílená a krátkodobá“.

Vysoké ceny paliv ukazují na potrebu strukturálních zmen v energetickém průmyslu, které by vedly ke zvýšení energetické úcinnosti a ke snížení závislosti EU na rope. V reakci na obavy, že růst cen způsobují spekulanti, se bude EU snažit o dosažení vetší transparentnosti na ropných trzích a o prohloubení dialogu se zememi produkujícími ropu.

Kvůli rostoucí poptávce zejména v Cíne a Indii se svetová cena ropy v uplynulém roce zdvojnásobila a tento týden dosáhla nového vrcholu. Tento růst vedl k vlne protestů v celé EU, zejména tech, kterí jsou jím nejvíce zasaženi – dopravci, zemedelci a rybári.

Vedoucí predstavitelé EU také uznali znacný dopad tohoto růstu na rozvojové zeme, a proto podporují mezinárodní spolupráci v oblasti energetické politiky a pomoc pro težce zasažené zeme. Komise navrhla rozšírit svůj plán potravinové pomoci a vytvorit nový fond na podporu zemedelství v rozvojových zemích.

Více informací o reakci EU na rostoucí ceny paliv a potravin

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy