Cosán nascleanúna

Seachtain Eorpach an Fhuinnimh Inathnuaite 2008 - 28/01/2008

Sraitheanna grianphainéal

Tá todhchaí fuinnimh an Aontais ar an gclár athuair do dhara heagrán na Seachtaine Eorpaí don fhuinneamh  inathnuaite

Tá an oiread sin tábhachta le cúrsaí fuinnimh agus leis an athrú aeráide gur chinn an tAE ar sheachtain gach bliain a thiomnú don fhuinneamh inathnuaite

D'éirigh go maith leis an gcéad eagrán, agus mar sin tá Seachtain Eorpach an Fhuinnimh  Inathnuaite chun na forais Eorpacha, an tsochaí shibhialta agus gníomhaithe an mhargaidh a thabhairt le chéile athuair an 28 Eanáir go dtí Lá le Bríde.  Beidh deis ag na rannpháirtithe, díreach tar éis chomhdháil Bali, féachaint siar ar ar tharla le bliain anuas agus ar na himeachtaí polaitiúla le déanaí, go háirithe sa chomhthéacs gur glacadh leis an bpacáiste nua reachtaíochta faoin bhfuinneamh agus faoin athrú aeráide. 

Ach le linn na Seachtaine Eorpaí don Fhuinneamh  Inathnuaite eagrófar thart ar 80 imeacht in ocht dtír freisin, rud a thabharfaidh spás don mhachnamh is don mhalartú smaointe nach bhfuil a leithéid   eile ar domhan. 

Beidh cúpla buaicphointe sa tseachtain seo:  seoladh oifigiúl Chonradh na Méaraí, faoinar ghlac 100 cathair Eorpach, ina measc 15 phríomhchathair, leis an dúshlán dul thar an sprioc Eorpach chun  astaíocht gás ceaptha teasa a laghdú 20%; agus bronnadh na dtrófaithe "Fuinneamh Inathnuaite". Chun aird an phobail a dhíriú ar na cláracha, na gníomhaíochtaí is na tograí is fearr san fhuinneamh inathnuite a bunaíodh an duais seo. 

Is i gcreatlach an fheachtais Eorpaigh don fhuinneamh inathnuaite 2005-2008 a bheidh Seachtain Eorpach an Fhuinnimh  Inathnuaite. 

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links