Navigatsioonitee

Euroopa jätkusuutliku energiakasutuse nädal 2008. aastal - 28/01/2008

Päikesepaneelid

Euroopa jätkusuutliku energiakasutuse nädalal võetakse päevakorda Euroopa Liidu tulevikuenergeetika küsimus.

Tulevikuenergeetika ja kliimamuutus on muutunud niivõrd olulisteks teemadeks, et Euroopa Liit pühendab ühe nädala jätkusuutliku energiakasutusele.

Eelmine selleteemaline nädal oli edukas ning Euroopa institutsioonid, kodanikuühiskond ning turuosalised korraldavad ajavahemikul 28. jaanuar–1. veebruar teist korda jätkusuutliku energiakasutuse nädala. Osalejatel on Bali konverentsi järel võimalik koostada 12 kuu aruanne ning uurida hiljutisi poliitikasündmuseid, võttes arvesse kliimamuutust ja uute energeetikat käsitlevate õigusaktide DeutschEnglishfrançaisportuguês vastuvõtmist.

Jätkusuutliku energiakasutuse nädalal korraldatakse kaheksas riigis ligi 80 üritust. Tekib omalaadne ideedevahetuse ala, kus osalevad peamised asjaomase valdkonna esindajad.

Temaatilisel nädalal toimuvad mitmed olulised sündmused, näiteks sõlmivad linnapead pakti, mille tulemusena võtab sadakond Euroopa linna (neist 15 on pealinnad) endale kohustuse vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid rohkem kui 20% (ELi eesmärk on 20%). Jagatakse ka auhindu "Jätkusuutlik energiakasutus" English , mille abil tutvustatakse laiale üldsusele jätkusuutliku energiakasutuse programme, meetmeid ning tipp-projekte.

Temaatiline nädal toimub kampaania " Euroopa jätkusuutlik energiakasutus ajavahemikul 2005–2008" raames.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad