Sökväg

Kampen mot klimatförändringen ska ge ökad tillväxt och fler jobb - 23/01/2008

Klimathandlingsplanens logotyp

Med hjälp av ett ambitiöst åtgärdspaket vill EU omsätta sina utsläppsmål i praktiken.

Du kanske har hört talas om alla miljömål som EU satte upp förra året? Fram till år 2020 ska EU minska sina växthusgasutsläpp med 20 %, förbättra sin energieffektivitet med 20 % och öka andelen förnybar energi till 20 % av den totala energiförbrukningen.

”Vårt uppdrag, ja vår skyldighet, är att erbjuda de politiska ramar som behövs för att omvandla den europeiska ekonomin till en miljövänlig ekonomi och inta en ledande roll i den internationella debatten”, förklarade EU-kommissionens ordförande DeutschEnglishfrançaisportuguês José Manuel Barroso.

Klimatpaketet ska sörja för hållbar utveckling på jorden, ge företagen i EU nya affärsmöjligheter och förbättra försörjningstryggheten genom att öka andelen förnybara energikällor.

Åtgärdspaketet innehåller bland annat följande förslag:

  • Det nuvarande systemet för handel med utsläppsrätter (ETS), som infördes 2005, ska utvidgas så att det omfattar alla stora industriförorenare, även elkraftverk, och ska täcka fler växthusgaser, exempelvis kväveoxid (gödningsmedel) och perfluorkolväten (aluminium)
  • Det införs mål för utsläppsminskning inom sektorer som inte omfattas av ETS (t.ex. inom transport-, bygg- och jordbrukssektorn) – varje EU-land får ett nationellt mål enligt en lämplig metod som fördelar bördan rättvist.
  • Varje EU-land får ett rättsligt bindande mål för sin ökning av de förnybara energikällornas andel av energikonsumtionen.
  • Det införs en ny rättslig ram för avskiljning och underjordisk lagring av koldioxid för att öka investeringarna i dessa dyrbara processer.

EU-kommissionen sticker inte under stol med att det kommer att kosta. Genom att handla nu uppskattar man dock att det går att begränsa de oundvikliga kostnaderna för kampen mot klimatförändringarna till väl under 1 % av BNP, vilket ska jämföras med en kostnad på 5–20 % av BNP om inget görs (Sternrapporten). Kostnaden blir runt 150 euro per person och år fram till 2020. Genom att öka sin försörjningstrygghet kan EU dessutom spara upp till 50 miljarder euro om året bara på notan för olje- och gasimport.

Förhoppningen är att åtgärdspaketet kan antas i slutet av 2008.

Kampen mot klimatförändringen – olika aspekter: konkurrens English, miljö English och energi English

En energipolitik för Europa – hela paketet DeutschEnglishfrançaisportuguês

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar