Navigacijska pot

Ukrepi za podnebje prinašajo tudi delovna mesta in rast - 23/01/2008

Logotip boja proti podnebnim spremembam

 Evropska komisija želi s smelim akcijskim načrtom oblikovati podnebju prijazno Evropo.

Verjetno poznate številne cilje, ki si jih je EU lani zadala za uresničitev do leta 2020: 20-odstotno zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov; 20-odstotno povečanje energetske učinkovitosti ter povečanje deleža energije iz obnovljivih virov na 20 % skupne porabe.

„Naše poslanstvo, celo naša dolžnost je, da zagotovimo ustrezen politični okvir za preoblikovanje evropskega gospodarstva v okolju prijazno gospodarstvo in da ostanemo na čelu mednarodnega ukrepanja za varstvo našega planeta,“ je dejal predsednik Evropske komisije DeutschEnglishfrançaisportuguês José Manuel Barroso.

S svežnjem ukrepov želi EU zagotoviti trajnost našega planeta, evropskim podjetjem ponuditi nove poslovne priložnosti in s preusmeritvijo na obnovljive vire izboljšati zanesljivost dobave energije.

Temeljni elementi novega svežnja so:

  • razširitev sedanjega sistema trgovanja z emisijami iz leta 2005, ki naj bi po novem vključeval vse največje industrijske onesnaževalce, kot so elektrarne, in več toplogrednih plinov, kot so dušikov oksid (gnojila) in perfluorirani ogljikovodiki (aluminij);
  • cilji zmanjševanja emisij za sektorje, ki jih sistem trgovanja ne vključuje (npr. promet, gradbeništvo, kmetijstvo). Pri delitvi stroškov se upoštevajo razlike med državami, kar revnejšim državam omogoča razvoj zadevnih sektorjev;
  • pravno zavezujoč cilj za vsako državo članico EU glede povečanja deleža obnovljivih virov energije (npr. biogoriv) v celotni porabi energije;
  • nov pravni okvir za zajemanje in podzemno skladiščenje ogljika, ki je namenjen spodbujanju naložb v ta drag postopek.

Komisija se zaveda stroškov, povezanih z načrtovanimi ukrepi, vendar pa ocenjuje, da bo takojšnje ukrepanje neizogibne stroške zaradi podnebnih sprememb omejilo na manj kot 1 % BDP, sicer bi stroški predstavljali od 5 % do 20 % BDP (Sternovo poročilo). Stroški bodo tako do leta 2020 znašali 150 evrov na državljana na leto. Poleg tega bi lahko EU s krepitvijo energetske varnosti prihranila kar 50 milijard EUR na leto pri uvozu nafte in zemeljskega plina.

Predlagani sveženj ukrepov naj bi sprejeli do konca leta 2008.

Področja, povezana z bojem proti podnebnim spremembam: konkurenca English, okolje English in energija English.

Energija za spreminjajoči se svet (sveženj v celoti DeutschEnglishfrançaisportuguês).

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave