Navigačný riadok

Opatrenia na zmiernenie klimatických zmien zvýšia rast aj zamestnanosť - 23/01/2008

Logo zmierňovania klimatických zmien

Komisia predstavuje ambiciózny akčný plán, ktorý má znížiť úroveň produkcie uhlíka v Európe.

Možno ste už počuli o početných cieľoch EÚ, ktoré chce dosiahnuť do roku 2020: 20-percentné zníženie produkcie skleníkových plynov; 20-percentný nárast efektívnosti vo využívaní energie a 20-percentný nárast podielu obnoviteľnej energie na celkovej spotrebe.

„Naším poslaním, ba priam našou povinnosťou je vytvoriť vhodný politický rámec pre transformáciu európskeho hospodárstva na také, ktoré produkuje nízke úrovne uhlíka, a zároveň pokračovať v presadzovaní opatrení zameraných na ochranu našej planéty na medzinárodnej úrovni,“ povedal predseda Komisie DeutschEnglishfrançaisportuguês José Manuel Barroso.

Balíkom opatrení na zmiernenie klimatických zmien chce Únia prispieť k trvalej udržateľnosti planéty, poskytnúť obchodné príležitosti európskym spoločnostiam a zlepšiť bezpečnosť dodávok energie presunutím dôrazu na obnoviteľné zdroje energie.

Ku kľúčovým prvkom nového balíka opatrení patria:

  • Rozšírenie súčasného systému obchodovania s emisiami (SOE) z roku 2005 na všetkých veľkých priemyselných producentov emisií a na ďalšie skleníkové plyny ako napríklad oxid dusný (hnojivá) a perfluórované uhľovodíky (hliník);
  • Stanovenie cieľov zníženia emisií aj pre odvetvia, na ktoré sa SOE nevzťahuje (napr. dopravu, stavebníctvo, poľnohospodárstvo) – pre každú krajinu boli určené primerané cieľové hodnoty na základe metodiky, ktorá záťaž rovnomerne distribuuje;
  • Stanovenie právne záväznej cieľovej miery zvýšenia podielu obnoviteľnej energie na celkovej energetickej spotrebe pre každú krajinu EÚ;
  • Vytvorenie nového právneho rámca pre zachytávanie uhlíka a podzemné skladovanie s cieľom podporiť investície do tohto nákladného procesu.

Komisia nezakrýva skutočnosť, že tieto opatrenia budú nákladné. Odhaduje sa, že ak budeme konať teraz, obmedzíme nevyhnutné náklady na zmierňovanie klimatických zmien na menej ako 1 % HDP. Ak by sa neprijali žiadne opatrenia, podľa Sternovej správy by sa náklady zvýšili na 5-20 % HDP. Okrem toho by sa pri zvýšení energetickej bezpečnosti zo strany EÚ len na rope a plyne mohlo ročne ušetriť až 50 miliárd eur.

Očakáva sa, že navrhovaný balík by mohol prejsť schvaľovacím procesom do konca roka 2008.

Aspekty zmierňovania klimatických zmien: hospodárska súťaž English , životné prostredie English a energetika English .

Energia v premenlivom svete – informačný balík DeutschEnglishfrançaisportuguês .

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy