Cale de navigare

Combaterea schimbărilor climatice şi dezvoltarea economică - 23/01/2008

Logoul acţiunii de combatere a schimbărilor climatice

 O Europă cu emisii reduse de carbon poate deveni realitate datorită unui nou plan ambiţios de măsuri.

Aţi auzit probabil despre obiectivele pe care UE şi le-a fixat în 2007 pentru anul 2020: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră; sporirea eficienţei energetice cu 20% şi creşterea ponderii resurselor regenerabile de energie până la 20% din consumul energetic total.

„Misiunea noastră, de fapt datoria noastră, este să oferim cadrul politic adecvat pentru a transforma economia europeană într-o economie cu emisii de carbon reduse şi pentru a ne menţine poziţia de lideri în acţiunea internaţională de protecţie a planetei”, a explicat preşedintele Comisiei Europene DeutschEnglishfrançaisportuguês, José Manuel Barroso.

Pachetul de măsuri privind combaterea schimbărilor climatice îşi propune să garanteze dezvoltarea durabilă a planetei, să ofere noi oportunităţi economice întreprinderilor europene şi să îmbunătăţească securitatea aprovizionării cu energie prin orientarea către resursele regenerabile de energie.

Printre elementele esenţiale ale noului pachet de măsuri se numără:

  • extinderea sistemului actual de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (valabil din 2005), astfel încât să includă toţi marii poluatori industriali (de tipul termocentralelor), dar şi alte gaze cu efect de seră, precum oxizii de azot (îngrăşămintele) şi perfluorocarburile (aluminiul);
  • stabilirea unor obiective de reducere a emisiilor pentru sectoare care nu sunt reglementate de sistemul ETS de comercializare a certificatelor de emisii (de ex., transporturi, construcţii, agricultură) – pentru fiecare ţară a fost stabilit un obiectiv naţional realist, în cadrul unei repartizări bazate pe o metodologie solidă;
  • fixarea pentru fiecare ţară a UE a unui obiectiv obligatoriu din punct de vedere juridic de creştere a ponderii energiei regenerabile în ansamblul resurselor energetice;
  • crearea unui nou cadru juridic de reglementare cu privire la absorbţia carbonului şi stocarea subterană, pentru a încuraja investiţiile în acest sector costisitor.

Comisia Europeană este conştientă de costurile implicate. Potrivit estimărilor, noile acţiuni de luptă împotriva schimbărilor climatice generează costuri care se situează sub 1% din produsul intern brut – ceea ce se traduce printr-o contribuţie de aproximativ 150 de euro pe cap de locuitor până în anul 2020! În schimb, lipsa acţiunii ne-ar putea costa mult mai mult – între 5 şi 20% din PIB (raportul Stern). În plus, reducând importurile de petrol şi gaz, ca urmare a deciziei UE de a consolida securitatea energetică, s-ar putea realiza o economie de 50 de miliarde de euro anual.

Se speră că noul pachet de măsuri va fi adoptat până la sfârşitul anului 2008.

Aspecte ale acţiunii de combatere a schimbărilor climatice:  concurenta English , mediu English şi energie English

Energie pentru o lume în schimbare – pachetul complet DeutschEnglishfrançaisportuguês.

Contrast puternic Setează pagina la dimensiunea normală a literei Măreşte dimensiunea literei cu 200% Trimite pagina unui prieten Tipăreşte pagina

 

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

Da Nu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră:

Linkuri utile