Ścieżka nawigacji

Walka ze zmianami klimatu a poprawa koniunktury gospodarczej - 23/01/2008

Przeciwdziałanie zmianom klimatu – logo

 Ambitny plan działania ma pomóc nadać realny kształt wizji Europy bardziej przyjaznej środowisku.

Wiele osób zapewne słyszało o celach, które Unia postawiła sobie w 2007 r. i które zamierza osiągnąć do roku 2020: ograniczenie o 20 proc. emisji gazów cieplarnianych, poprawa o 20 proc. efektywności energetycznej oraz zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej do poziomu jednej piątej całkowitego zużycia energii.

– Naszym zadaniem, a nawet obowiązkiem, jest zarówno zapewnienie odpowiednich ram politycznych, które umożliwią przekształcenie gospodarki europejskiej w gospodarkę przyjazną środowisku, jak również dalsze prowadzenie działań na forum międzynarodowym w celu ochrony naszej planety – wyjaśnił przewodniczący Komisji DeutschEnglishfrançaisportuguês José Manuel Barroso.

Pakiet działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym ma umożliwić zrównoważony rozwój naszej planety, zapewnić europejskim przedsiębiorstwom nowe możliwości rozwoju działalności oraz poprawić bezpieczeństwo dostaw energetycznych poprzez ułatwienie zwrotu ku energii odnawialnej.

Najważniejsze elementy tego pakietu to:

  • poszerzenie zakresu stosowania obecnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (z 2005 r.), tak aby objął wszystkie największe zakłady przemysłowe emitujące zanieczyszczenia – jak np. elektrownie – a także inne gazy cieplarniane, takie jak podtlenek azotu (nawozy organiczne) czy perfluorowęglowodory (aluminium)
  • ustalenie celów w zakresie ograniczenia emisji dla sektorów nieobjętych systemem handlu emisjami (np. transport, budownictwo, rolnictwo) – dla każdego kraju wyznaczono odpowiednią wartość docelową poprzez zastosowanie kompleksowych metod sprawiedliwego podziału
  • określenie dla każdego państwa UE prawnie wiążącego celu w zakresie zwiększenia udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii pochodzącej z różnych źródeł
  • opracowanie nowych ram prawnych dotyczących wychwytywania i składowania pod ziemią dwutlenku węgla w ramach zachęcania do inwestycji w ten wymagający dużego nakładu kapitału proces.

Jakie koszty pociągną za sobą te działania? Z szacunków wynika, że szybkie podjęcie odpowiednich kroków pozwoli na obniżenie nieuniknionych kosztów ograniczania zmian klimatu do poziomu poniżej 1 proc. PKB – dla porównania w przypadku niepodjęcia żadnych kroków będzie to 5–20 proc. PKB (raport Sterna). Oznacza to w praktyce około 150 euro na osobę co roku aż do roku 2020. Co więcej, w miarę zwiększania przez UE bezpieczeństwa dostaw energii oszczędności na imporcie samej ropy i gazu mogłyby wynieść nawet 50 mld euro rocznie.

Komisja ma nadzieję, że proponowany pakiet zostanie przyjęty przed końcem 2008 r.

Przeciwdziałanie zmianom klimatu: konkurencja English, środowisko naturalne English i energia English.

Energia dla świata ulegającego ciągłym zmianom – ogólny zarys DeutschEnglishfrançaisportuguês.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki