Kruimelpad

Meer banen en groei door de strijd tegen klimaatverandering - 23/01/2008

Het Climate Action-logo

De EU maakt ambitieuze plannen bekend om de CO2-uitstoot in Europa echt te verminderen.

Vorig jaar heeft de EU heel wat doelstellingen voor 2020 op papier gezet: 20% minder broeikasgassen, een 20% efficiënter energiegebruik en een aandeel van 20% duurzame energie in het totale energieverbruik.

Commissievoorzitter DeutschEnglishfrançaisportuguês José Manuel Barroso noemde het niet alleen onze taak, maar ook onze plicht om de Europese economie milieuvriendelijk te maken en het voortouw te blijven nemen bij het beschermen van onze planeet.

Het klimaatactieplan moet de aarde leefbaar houden, nieuwe kansen voor Europese bedrijven creëren en meer energiezekerheid geven door in te zetten op duurzame energie.

Wat zijn de plannen?

  • De handel in emissierechten die in 2005 is gestart, moet worden uitgebreid tot alle grote industriële vervuilers, inclusief energiecentrales, en tot andere broeikasgassen zoals stikstofoxide (meststoffen) en perfluorkoolstoffen (aluminiumproductie).
  • De uitstoot moet ook omlaag in sectoren die niet aan de handel in emissierechten meedoen (bijv. vervoer, bouw en landbouw) – voor elk EU-land zijn redelijke doelstellingen gekozen die de lasten eerlijk over de landen verdelen.
  • Elk land moet wettelijk bindende doelstellingen krijgen voor het aandeel van duurzame energie in de totale energiemix.
  • Er moet een wettelijk kader komen voor het afvangen en ondergronds opslaan van kooldioxide, en investeringen in zulke dure projecten moeten worden gestimuleerd.

De Commissie draait er niet omheen: het zal veel geld kosten. Het bestrijden van klimaatverandering brengt onvermijdelijk kosten met zich mee. Als we niks doen kunnen die volgens het Stern-verslag oplopen tot 5% of zelfs 20% van het BBP, maar als we nu ingrijpen kunnen we ze beperken tot minder dan 1%. Dit is ruwweg 150 euro per persoon per jaar tot 2020. Anderzijds kan door de grotere energiezekerheid alleen al bij de invoer van olie en gas tot 50 miljard euro per jaar worden bespaard.

Hopelijk wordt dit pakket maatregelen nog voor eind 2008 goedgekeurd.

Lees ook wat klimaatverandering betekent voor de concurrentie English , het milieu English en de energie English .

Energie voor een veranderende wereld – het hele pakket DeutschEnglishfrançaisportuguês .

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links