Navigācijas ceļš

Darbavietas un izaugsme, pateicoties klimata rīcības plānam - 23/01/2008

Klimata rīcības plāna logotips

 Pieņemts vērienīgs rīcības plāns, lai par realitāti kļūtu Eiropa ar zemu CO2  emisijas līmeni.

Ir plaši izskanējis, ka ES pērn apņēmās līdz 2020. gadam sasniegt vairākus mērķus: par 20 % samazināt siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisiju, par 20 % uzlabot energoefektivitāti un palielināt no atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtās enerģijas īpatsvaru līdz 20 %.

„Mums ir ne vien uzdevums, bet arī pienākums radīt piemērotu politiku pārejai uz videi nekaitīgu Eiropas ekonomiku un arī turpmāk būt vadībā starptautiska mēroga pasākumos ar mērķi aizsargāt mūsu planētu,” sacīja Komisijas priekšsēdētājs DeutschEnglishfrançaisportuguês Žozē Manuels Barrozu.

Priekšlikumu kopums par pasākumiem klimata jomā gādās par mūsu planētas ilgtspējību, sniegs jaunas uzņēmējdarbības iespējas Eiropas uzņēmumiem un uzlabos energoapgādes drošību, pievēršoties enerģijas iegūšanai no atjaunojamiem avotiem.

Priekšlikumu galvenie elementi ir šādi:

  • paplašināt pašreizējo 2005. gadā pieņemto emisiju tirdzniecības shēmu, lai tā ietvertu visus galvenos rūpnieciskos emitentus, piemēram, elektrostacijas, un iekļaut tajā vēl citas siltumnīcefektu izraisošās gāzes, piemēram, slāpekļa oksīdu (minerālmēsli) un perfluorogļūdeņražus (izdalās alumīnija rūpniecībā);
  • noteikt mērķus, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisiju nozarēs, uz kurām neattiecas pašreizējā emisiju tirdzniecības shēma (piemēram, transports, būvniecība, lauksaimniecība) — katrai valstij ir noteikts taisnīgs mērķis, izmantojot vienkāršu, izlīdzinošu metodiku;
  • noteikt juridiski saistošu mērķi katrai ES valstij, lai enerģētikas sortimentā lielāku īpatsvaru iegūtu no atjaunojamiem avotiem iegūtā enerģija;
  • izveidot jaunu tiesisko regulējumu par CO2 piesaistīšanu un uzglabāšanu pazemes krātuvēs un veicināt ieguldījumus šajā dārgajā procesā.

Komisija neslēpj gaidāmās izmaksas. Stērna ziņojumā aplēsts, ka tūlītēja rīcība klimata pārmaiņu apturēšanai prasīs mazāk nekā 1 % no IKP, taču, turot rokas klēpī, būs vajadzīgi 5 līdz 20 %. Tas nozīmē ik gadu no katra cilvēka apmēram 150 eiro (līdz 2020. gadam). Turklāt, ES nostiprinot energoapgādes drošību, ietaupījumi naftas un gāzes importēšanas jomā varētu sasniegt pat 50 miljardus eiro gadā.

Cerams, ka šo priekšlikumu kopumu pieņems 2008. gada beigās.

Klimata rīcības plāna aspekti: konkurence English , vide English un enerģētika English .

Enerģija mainīgai pasaulei — pilna informācija DeutschEnglishfrançaisportuguês .

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites