Navigointipolku

EU julkisti uuden energia- ja ilmastopaketin - 23/01/2008

Ilmastotoimien logo

EU on julkistanut toimenpidepaketin, jolla pyritään vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja lisäämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä.

Toimenpiteet tukevat EU:n viime vuonna asettamia tavoitteita, joiden mukaan vuoteen 2020 mennessä on määrä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia, kasvattaa uusiutuvien energialähteiden osuus 20 prosenttiin kokonaiskulutuksesta ja vähentää energiankulutusta 20 prosenttia.

Tavoitteena on myös varmistaa kestävien elinolosuhteiden säilyminen maapallolla, avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia eurooppalaisille yrityksille ja parantaa energian toimitusvarmuutta lisäämällä uusiutuvien energialähteiden käyttöä.

Ehdotukseen sisältyvät mm. seuraavat toimet:

  • laajennetaan vuonna 2005 käyttöön otettua päästökauppajärjestelmää ja otetaan mukaan kaikki tärkeimmät teollisuuspäästöjen aiheuttajat, mm. voimalaitokset, sekä hiilidioksidin lisäksi myös muita kasvihuonekaasuja, kuten typpioksiduuli (lannoitteet) ja perfluorihiilivedyt (alumiini)
  • asetetaan päästövähennystavoitteet myös aloille, jotka eivät kuulu nykyiseen päästökauppajärjestelmään (esim. liikenne, rakennusteollisuus, maatalous), ja maakohtaiset tavoitteet, jotka määritetään niin, että vähennystaakka jakautuu mahdollisimman tasapuolisesti
  • asetetaan kullekin EU-maalle sitova tavoite kasvattaa uusiutuvien energialähteiden osuutta
  • annetaan uudet säännökset hiilidioksidin talteenotosta ja varastoinnista maan alle, koska menetelmä on kallis ja edellyttää suuria investointeja.

Ilmastonmuutoksen torjunnasta aiheutuviin kustannuksiin vaikuttaa toimien nopeus. Jos toimenpiteisiin ryhdytään välittömästi, kustannukset jäävät arvioiden mukaan selvästi alle yhden prosentin BKT:stä. Hitaammalla tahdilla kustannukset nousevat 5-20 prosenttiin BKT:stä (lähde: Sternin raportti). Energian toimitusvarmuuden parantuessa öljyn ja kaasun tuonnissa voitaisiin joka tapauksessa päästä jopa 50 miljardin euron vuotuisiin säästöihin.

Energia- ja ilmastopaketti on tarkoitus hyväksyä vuoden 2008 loppuun mennessä. ”Velvollisuutemme on luoda tarvittavat poliittiset edellytykset vähähiiliseen talouteen siirtymiselle Euroopassa. EU:n on toimittava asiassa myös kansainvälisenä aloitteentekijänä”, korostaa komission puheenjohtaja DeutschEnglishfrançaisportuguês José Manuel Barroso.

Ilmastoa koskevia toimia eri aloilla: kilpailupolitiikka English , ympäristö English , energia English

Energiaa muuttuvaan maailmaan – toimenpidepaketti DeutschEnglishfrançaisportuguês

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä