Navigatsioonitee

Kliimamuutuse vastased meetmed aitavad luua töökohti ja edendada majanduskasvu - 23/01/2008

Kliimamuutuse vastase võitluse logo

 Avalikustati ambitsioonikas tegevuskava süsiniku heitkoguste taseme vähendamiseks Euroopas.

Olete võib-olla kuulnud mitmetest eesmärkidest, mille EL 2007. aastal enesele 2020. aastaks püstitas: kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine 20% võrra, taastuvenergia kasutamise suurendamine 20%-ni kogu energiatarbimisest, energiatõhususe kasv 20%.

Komisjoni president DeutschEnglishfrançaisportuguês José Manuel Barroso selgitas: "Meie ülesanne, õigemini öelda  meie kohustus on luua õige poliitiline raamistik Euroopa majanduse muutmiseks keskkonnasõbralikuks ning jätkata rahvusvahelise koostöö juhtimist, et kaitsta meie planeeti."

Kliimameetmete pakke eesmärk on tagada planeedi jätkusuutlikkus, pakkuda Euroopa ettevõtetele uusi võimalusi ning parandada energia varustuskindlust, võttes suuna taastuvenergia kasutamisele.

Uue pakke peamised elemendid on järgmised:

  • 2005. aastast pärineva praegu toimiva heitkogustega kauplemise süsteemi laiendamine kõigile suurematele tööstuslikele heitkoguste tekitajatele (näiteks elektrijaamad) ning täiendavate kasvuhoonegaaside nagu dilämmastikoksiidi (väetised) ja perfluorosüsivesinike (alumiinium) hõlmamine
  • heitkoguste vähendamise eesmärgid sektoritele, mida heitkogustega kauplemise süsteem ei hõlma (näiteks transport, ehitus, põllumajandus). Igale riigile on sätestatud õiglane eesmärk vastavalt koormuse jaotamise üldmetoodikale
  • igale ELi liikmesriigile kehtestatav õiguslikult siduv eesmärk suurendada taastuvenergia osakaalu üldises energiatarbimises
  • süsiniku kogumist ja maa-alust ladustamist reguleeriv uus õigusraamistik investeerimise tõhustamiseks asjaomases kulukas valdkonnas.

Komisjon on asjaomastest kuludest teadlik. Hinnanguliselt jäävad kohese tegutsemise korral kliimamuutuse ohjeldamiseks vältimatult vajalikud kulud alla 1% SKTst, erinevalt Sterni aruandes kajastatud olukorrast, kui midagi ette ei võeta ning kulude suurus on 5–20% SKTst. Asjaomane summa teeb umbes 150 eurot inimese kohta aastas kuni aastani 2020. Veelgi enam – ELi energia varustuskindluse paranedes oleks kokkuhoid ainuüksi nafta ja gaasi impordi arvel kuni 50 miljardit eurot aastas.  

Loodetavasti võetakse õigusaktide pakke ettepanek vastu 2008. aasta lõpuks.

Kliimamuutuse vastaste meetmete aspektid: konkurents English , keskkond English ja eergeetika English

Energeetika muutuvas maailmas – tervikpake DeutschEnglishfrançaisportuguês.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad