Διαδρομή πλοήγησης

Η δράση για το κλίμα δημιουργεί απασχόληση και ανάπτυξη - 23/01/2008

Λογότυπο καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος

Δημοσιοποίηση φιλόδοξου σχεδίου δράσης για μια Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Ίσως γνωρίζετε ήδη τους πολυάριθμους στόχους που έθεσε για το 2020 η ΕΕ το 2007: μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20%, αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% και αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 20% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας.

"Αποστολή μας, καθήκον μας θα έλεγα, είναι να εξασφαλίσουμε το σωστό πολιτικό πλαίσιο για τη μεταμόρφωση της ευρωπαϊκής οικονομίας σε μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και να εξακολουθήσουμε να πρωτοστατούμε στις διεθνείς πρωτοβουλίες για την προστασία του πλανήτη μας", δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής DeutschEnglishfrançaisportuguês Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο.

Με τη δέσμη μέτρων για το κλίμα επιδιώκουμε να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του πλανήτη, την προσφορά νέων επιχειρηματικών ευκαιριών στις ευρωπαϊκές εταιρείες και τη βελτίωση της ασφάλειας του ενεργειακού ανεφοδιασμού μέσω της στροφής προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Στα νέα μέτρα της δέσμης αυτής περιλαμβάνονται κυρίως τα εξής:

  • επέκταση του ισχύοντος συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ), που ξεκίνησε το 2005, ώστε να καλυφθούν όλοι οι σημαντικοί βιομηχανικοί παραγωγοί εκπομπών, όπως μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, και να προστεθούν στο σύστημα περισσότερα αέρια του θερμοκηπίου όπως το υποξείδιο του αζώτου (λιπάσματα) και οι υπερφθοράνθρακες (αργίλιο)
  • στόχοι μείωσης εκπομπών για τομείς που δεν καλύπτονται από το ΣΕΔΕ (π.χ. μεταφορές, κτήρια, γεωργία) δεδομένου ότι κάθε χώρα έχει θέσει έναν λογικό εθνικό στόχο βάσει συγκεκριμένης μεθόδου κατανομής της επιβάρυνσης
  • ένας νομικά δεσμευτικός στόχος για κάθε χώρα της ΕΕ σχετικά με αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην κάλυψη του συνόλου των ενεργειακών αναγκών
  • ένα νέο νομικό πλαίσιο για την δέσμευση και την υπόγεια αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα, ώστε να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις γι’ αυτή τη δαπανηρή διαδικασία.

Η Επιτροπή έχει ήδη κάνει τις εκτιμήσεις της για το κόστος των μέτρων. Υπολογίζεται ότι αν αναληφθεί δράση τώρα θα μειωθεί το αναπόφευκτο κόστος για την αναχαίτιση της αλλαγής του κλίματος αρκετά κάτω από το 1% του ΑΕΠ, ενώ σε αντίθετη περίπτωση το κόστος αυτό θα ανέλθει στο 5-20% του ΑΕΠ (έκθεση Στερν). Αυτό αντιστοιχεί χοντρικά σε 150 ευρώ ανά άτομο ετησίως μέχρι το 2020. Επίσης, δεδομένου ότι η ΕΕ ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια, οι οικονομίες μόνο από τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου θα μπορούσαν να φθάσουν τα 50 δις ευρώ το έτος.

Ελπίζουμε ότι αυτά τα μέτρα θα εγκριθούν μέχρι το τέλος του 2008.

Πτυχές της δράσης για το κλίμα: ανταγωνισμός English , περιβάλλον English και Ενέργεια English

Ενέργεια για έναν μεταβαλλόμενο κόσμο – όλα τα μέτρα DeutschEnglishfrançaisportuguês.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι